12. 06. 2019.У Скупштини АПВ представљен Добровољни национални извештај о спровођењу Циљева одрживог развоја

Нови Сад, 12. јун - Уз подршку Кабинета министра без портфеља у Влади Републике Србије задуженог за демографију и популациону политику и УНДП-ија, данас је у Скупштини АП Војводине одржано јавно слушање на тему: „Представљање првог Добровољног националног извештаја о примени Агенде 2030“.

 

Министарка у Влади Републике Србије задужена за демографију и популациону политику и председница Међуресорне радне групе за спровођење Агенде одрживог развоја до 2030. године проф. др Славица Ђукић Дејановић, истакла је да је Извештај сачињен према смерницама УН-а и да ће бити представљен 17. јула у седишту УН у Њујорку.

Представљајући извештај, министарка Ђукић Дејановић је нагласила да његову садржину чини реална слика постојећег стања, као и оно чему тежимо да се приближимо до 2030. године. Она је додала и су јединице локалне самоуправе један од кључних партнера у реализацији циљева, те да би оне требало да квартално достављају извештаје о учињеним корацима за сваку област.

„Извештајем је подстакнут процес сарадње целог друштва у циљу стварања одрживих могућности доступних свакоме и свуда у Србији. У овом процесу препознали смо факторе који су допринели успесима али и тзв. уска грла, слабости и недостатке, мапирали смо изазове и области у којима нам је потребна подршка и помоћ. Констатовали смо да су гарант достизања одрживости окупљање што већег броја људи креативних потенцијала, грађење знања и вештина, примена доступних модерних технологија, као и стабилна и одржива економија Србије“, истакла је Ђукић Дејановић.

Председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор истакао је да питање одрживог развоја представља питање о томе какав свет желимо да оставимо будућим генерацијама и додао да се овом облашћу не може бавити искључиво на глобалном нивоу само зато што је дефинисано на нивоу УН, него да је одрживи развој локално, регионално и државно питање.

„Због тога је потпуно нормално да покушавамо стварати једну врсту друштвене климе како би се концентрисале снаге и знања за остваривање циљева Агенде 2030. Ови циљеви за мене представљају стварање бољег света и то представља перманентни задатак свакога од нас, и учесника јавног и институционалног живота и свих осталих. Само ако сви заједно делујемо, можемо остварити циљеве ове Агенде или се бар приближити њиховом остваривању“, поручио је Пастор.

Говорећи о учешћу и доприносу покрајинског парламента у остваривању циљева одрживог развоја, председник Пастор је рекао да би требало сагледати могућности формирања радне групе која би се бавила овом облашћу, давала своја мишљења и предлоге за конкретне кораке који би довели до помака у процесу реализације дефинисаних циљева.

О циљевима из Агенде 2030 говорили су и посебна саветница министарке за европске интеграције за Агенду 2030 проф. др Јелица Стефановић Штамбук и председник Фокус групе за развој механизама контроле процеса имплементације Циљева одрживог развоја Народне скупштине др Милорад Мијатовић.

Први добровољни национални извештај Републике Србије садржи детаљно описани процес имплементације свих 17 циљева одрживог развоја, с тим да је посебна пажња посвећена циљевима 8 достојанствен рад и економски раст, 10 смањење неједнакости, 16 мир, правда и снажне институције и 17 партнерством до циљева.

Јавном слушању присуствовали су и потрпредседници Скупштине АП Војводине, председници и заменици председника скупштинских одбора и  представници медија.