11. 06. 2019.Održana sednica Odbora za bezbednost Skupštine APV

Novi Sad, 09. jun – Članovi Odbora za bedzbednost Skupštine AP Vojvodine održali su danas sednicu na kojoj su razmatrali moguće mere kojima bi se ukazalo na važnost zaštite žena i dece od porodičnog nasilja.

Zamenica pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za ravnopravnost polova Snežana Knežević, koja je prisustvovala sednici odbora, istakla je da je stopa porodičnog nasilja, posebno onog sa smrtnim ishodom povećana u odnosu na 2018. godinu, te da je tokom prošle godine na teritoriji APV bilo osam smrtnih slučajeva koje su žrtve porodičnog nasilja, a da se u toku privih pet meseci 2019. dogodilo čak šest ubistava. Ona je naglasila da je Zakon o sprečavanju nasilja u porodici poboljšao saradnju institucija, ali da se još mnogo mora raditi u podizanju svesti građana o ovim pojavama jer, kako je navela, porodično nasilje nije privatna stvar nego društveni problem.

Članovi Odbora za bezbednost saglasili su se da je za sprečavanje nasilja u porodici neophodno dalje jačanje institucija i podizanje svesti javnosti o neophodnosti prijavljivanja nasilja, kako od strane žrtava tako i od strane trećih lica.

Odbor je doneo i zaključak kojim se pored podizanja svesti javnosti ukazuje i na neophodnost edukacija i sprovođenje projekata koji treba da unaprede odgovor društva na porodično nasilje, kao i na zaštitu žrtava. Takođe, ukazano je na neophodnost saradnje institucija kako bi se nasilje prepoznalo, pravovremeno reagovalo i kako bi se poštovale procedure u postupanju u skladu sa nadležnostima.

„Neophodno je raditi na umrežavanju, povezivanju i jačanju svih raspoloživih kapaciteta i postojećih aktera u borbi protiv porodičnog nasilja. Inicirati u lokalnim samoupravama potpisivanje protokola o saradnji između centara za socijalni rad sa lokalnom samoupravom, Policijom, Tužilaštvom, zdravstvenim ustanovama, kao i sa školama i drugim institucijama i organizacijama o objedinjenom i umreženom pristupu za rešavanje nasilja u porodici“, navodi se u Zaključku.

 

 

 

Megjegyzés: az időszerű hírek és az eseménybejelentő szerb nyelven olvasható.