07. 06. 2019.Predstavljena dostignuća u radu i saradnji skupštinskih službi na jačanju institucija

Nikola Banjac i Nebojša ZgonjaninNovi Sad, 7. jun – Drugog dana radne posete delegacije Narodne skupštine Republike Srpske Skupštini AP Vojvodine, pažnja je bila posvećena saradnji stručnih službi dve skupštine. U skladu sa potpisanim Memorandumom o saradnji dve skupštinske službe iz 2017. godine i Planom zajedničkog rada za 2019. godinu, predstavnici stručnih službi dve skupštine održali su radne sastanke na kojima su razmenili iskustva, podeliti primere dobre prakse i nastavili ranije započet rad na realizaciji zajedničkih aktivnosti.

Pozdravljajući skup ispred Službe Skupštine AP Vojvodine, generalni sekretar Skupštine Nikola Banjac naglasio je da je suština Memoranduma i aktivnosti koje se uspešno sprovode u skladu sa tim strateškim dokumentom, jačanje institucija, kapaciteta njihovih stručnih službi i povezivanje ljudi i razmena iskustava u cilju boljeg i kvalitetnijeg rada uprave.

„Ovo je jedinstvena prilika da jedni drugima u direktnoj i prijateljskoj saradnji predstavimo svoja dostignuća u radu i da se međusobno pomognemo i podržimo. Naš cilj je da zajednički gradimo stručne, otvorene i demokratske institucije sa kojima ćemo se ponositi“, poručio je generalni sekretar Skupštine AP Vojvodne Nikola Banjac.

Nikola Banjac i Nebojša ZgonjaninGeneralni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske Nebojša Zgonjanin naglasio je da je ponosan na prijateljsku i zajedničku saradnju dve skupštinske službe. On je ocenio da su znanja, dostignuća i primeri dobre prakse koje razmenjuju zaposleni u skupštinskim službama od posebnog značaja i obostrane koristi, jer u direktnom kontaktu i jedna i druga strana dobijaju dragocene informacije i smernice u rešavanju izazova sa kojima se suočavaju u svakodnevnom radu. 

U fokusu današnjih razgovora bile su teme posvećene uvođenju i primeni e- parlamenta i internog sistema za finansijsko upravljanje i kontorlu. Predstavnici Službe skupštine Autonomne pokrajine Vojvodne predstavili su kolegama iz Službe Narodne skupštine Republike Srpske sistem finansijske kontrole i upravljanja, takozvani FUK. Skupština AP Vojvodine primenjuje sistem finansijske kontrole i upravljanja (FUK) u svim svojim radnjama i aktivnostima što je u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu. Reč je o precizno definisanom sistemu donošenja i kontrole bilo kog dokumenta sa jasno utvrđenim aktivnostima, procedurama, rokovima i odgovornostima o čemu su svi zaposleni u Službi Skupštine AP Vojvodine upoznati.

Nebojša Zgonjanin sa saradnicimaSa druge strane, predstavnici Službe Narodne skupštine Republike Srpske preneli su kolegama iz Službe Skupštine AP Vojvodine iskustva i pružili stručnu podršku u radu na uvođenju e – parlamenta, koji poseduje i u svom radu primenjuje Narodna skupština RS. Stručne službe dve skupštine trenutno zajednički rade na uvođenju e – parlamenta i u Skupštini AP Vojvodine što je u skladu sa Platformom Vlade Republike Srbije o digitalizaciji rada svih organa vlasti.Nikola Banjac sa saradnicima