31. 05. 2019.Скупштина АПВ одржала тематску седницу посвећену обележавању 30 година од усвајања Конвенције о правима детета

I[tvan PastorНови Сад, 31. мај - Скупштина Аутономне покрајине Војводине одржала је своју 31. седницу, сазвану на тему: " Обележавање 30 година од усвајања Конвенције о правима детета".

Најзначајнији међународни документ у области права детета, Конвенција о правима детета усвојена је 20. новембра 1989. године на Генералној скупштини Уједињених нација. Конвенцију о правима детета је до сада ратификовало 196 држава света, а Републике Србија је у децембру 1990. године ратификовала ову Конвенцију, усвајањем Закона о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима детета.

У уводним излагањима посланицима су се на седници обратили Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине, Ређина Де Доминићис, директорка УНИЦЕФ-а у Србији и Милан Дакић, заменик Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана за права детета.

Председник Пастор је у свом обраћању изразио задовољство што је Скупштина АП Војводне данашњом тематском седницом, запажањима и дијалогом допринела обележавању тако значајног јубилеја. Председник је на седници подсетио посланике на кључне тренутке из историје о дечијим правима и указао на напоре који су се чинили и који се чине у погледу унапређења и остваривања дечијих права.

„У овој години обележавамо 30 година од првог међународоног споразума који се на свеобухватан начин бави правима детета. Ратификовањем овог документа 1990 године, наша земља је међу бројим државама које су овом докумету дале апсолутни примат.

I[tvan PastorКонвенција, поред тога што се односи на права детета, специфична је и по томе што у једном документу дефинише целокупан корпус дечијих права којима су утврђена грађанска, политичка, економска, социјална, здравствена и културна права детета. Такође, она је карактеристчна и по томе што је представља најшире прихваћени правни инструмент за заштиту људских права“, казао је Пастор.

Председник је указао на важност одредби Конвенције које се тичу слободе изражавања и заштите детета од злоупотреба.
У свом обраћању, председник Пастор се посебно осврнуо и на преговарачки процес и Поглавље 23, које је између осталог, посвећено и правима детета, где је указао на запажања из Акционог плана да деца код нас имају ниску свест о својим правима.   

Ređina De DominićisРеђина Де Доминићис, директорка УНИЦЕФ-а у Србији, изразила је задовољство одржавањем тематске седнице и захвалила се председнику Пастору и покрајинским посланицима. Она је нагласила да се у години обележавања 30 година од усвајања Конвенције о правима детета, посебна пажња посвећује социјалној инклузији, заштити од злостављања и дискриминацији деце. Ређина де Доминићис је представила историјат УНИЦЕФ-а од 1946. године и активности УНИЦЕФ-а у нашој земљи, истичући добру сарадњу са институцијама, органима, установама и другим механизмима на спровођењу програма едукације у области остваривања права детета у Србији и Војводини.

У том смислу, УНИЦЕФ има добру сарадњу са локалним самоуправама, општинама, вртићима, школама, домовима здравља и породилиштима. У оквиру Националног програма за подршку дојењу, УНИЦЕФ подржава Министарство здравља, односно Републичку стручну комисију за подршку дојења и развојну негу новорођенчета, у спровођењу активности које су усмерене ка промоцији и подршци дојења, што је окарактерисано као мера од посебне важности. На седници је поздрављено најављено доношење Закона о правима детета и Заштитнику права детета.

Milan DakićМилан Дакић, заменик Покрајинског заштитника грађана-омбудсмана за права детета представио је активности ове институције у области заштите права детета. Том приликом, указано је на потребу холистичког, свеобухватног приступа у области остваривања права детета и истакнута је добра сарадња са Скупштином АП Војводине и  другим покрајинским и лакалним механизмима за остваривање дечијих права.

Након уводних излагања, покрајинске посланице и посланици су постављали питања гостима седнице и у конструктивној дискусији и дијалогу, изнесили своја мишљења и запажања.