28. 05. 2019.Одржана 30. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Sednica Skupštine AP VojvodineНови Сад, 28. мај - Скупштина Аутономне покрајине Војводине донела је, на својој 30. седници, Декларацију о заштити животне средине у Аутономној покрајини Војводини. Полазећи од тога да се декларацијом изражава општи став Скупштине Аутономне покрајине Војводине о појединим питањима од значаја и интереса за покрајину, а имајући у виду и обавезе аутономне покрајине у систему заштите животне средине, стекли су се услови да Скупштина Аутономне покрајине Војводине овом декларацијом изрази своје ставове, основна опредељења и приоритетне активности покрајинских органа у области заштите животне средине. 

Декларација је била неопходна као кровни, стратешки документ у борби за стварање здравије животне средине и за здравији живот у Војводини, поручено је на седници. Она обухвата читав низ мера за унапређење стања у наведеној области, те је апеловано на све заинтересоване стране да се упознају са Декларацијом и да се кроз различите мере, активно укључе и дају допринос у очувању животне средине. У том смислу, посебно се позивају организације цивилног друштва да се укључе у доношење одлука у вези са заштитом животне средине. Између осталог, у Декларацији се наводи да ће АП Војводина предузети мере да се у процесу образовања младих стичу знања и да се подиже свест о значају заштите, унапређивања животне средине и одрживог развоја, као и о промоцији, значају и развоју циркуларне економије.

Sednica Skupštine AP VojvodineДаље, наведено је да ће бити предузете одговарајуће мере са циљем да установе чији је оснивач АП Војводина, до краја 2024. године, припреме пројектну документацију на основу које ће, најкасније до краја 2029, са постојећих система за загревање објеката на мазут и угаљ, прећи на енергетски ефикасније системе. У плану је и изградња три пречистача отпадних вода, која ће почети ове године. Такође, планирано је и да се у сарадњи са органима градова: Нови Сад, Вршац, Зрењанин, Кикинда, Панчево, Сомбор, Сремска Митровица и Суботица, у наредних 10 година, заједнички приоритетно подстиче унапређење јавног градског превоза набавком и коришћењем еколошки прихватљивих возила на електричну енергију и гас.

Декларацијом су обухваћене и активности на заштити природних вредности и биолошке разноврсности,затим на унапређењу система заштићених подручја, повећању пошумљености, те сарадња са општинама у реализацији програма за отклањање штете нанете екосистемима због бацања производа израђених од пластике, и друго. Декларацијом се предвиђа рок до 2020. године за повлачење пластичних кеса из продаје на територији АП Војводине.

Sednica Skupštine AP VojvodineУ наставку седнице, Скупштина је донела Покрајинску скупштинску одлуку о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства. Између осталог, преузима се надлежност над домовима здравља у Покрајини.     

Даље, донете су: Покрајинска скупштинска одлука о измени и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи и Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години.  

Скупштина је на седници разотрила Предлог писма о намерама о успостављању и развијању пријатељских односа и сарадње између Аутономне покрајине Војводне (Република Србија) и Провинције Хебеј (Народна Република Кина) и донела закључке које је предложила Покрајинска влада. Потписивањем Писма о намерама створиће се формално правни оквир за успостављање и развијање пријатељских односа и сарадње у обостраном интересу. У складу са спољнополитичким приоритетима Републике Србије и у циљу креирања даљег развоја тих приоритета, две стране постигле су договор о потписивању писма о намерама, што ће омогућити сарадњу у областима од заједничког интереса, а у складу са међународним споразумима које су закључиле НР Кина и Република Србија, наведено је на седници.

Sednica Skupštine AP VojvodineНа седници је усвојен Извештај о пословању Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину. Донете су одлуке о разрешењу чланова Савета:Универзитета у Новом Саду, Филозофског факултета у Новом Саду, Пољопривредног факултета у Новом Саду, Правног факултета у Новом Саду,Технолошког факултета у Новом Саду, затим, Економског факултета у Суботици, Факултета техничких наука у Новом Саду, Академије уметности у Новом Саду, Природно-математичког факултета у Новом Саду, Техничког факултета "Михајло Пупин" у Зрењањину, Грађевинског факултета у Суботици, Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду и Педагошког факултета у Сомбору.

Такође, донете су и одлуке о именовању чланова Савета: Универзитета у Новом Саду, Филозофског факултета у Новом Саду, Пољопривредног факултета у Новом Саду, Правног факултета у Новом Саду,Технолошког факултета у Новом Саду, затим, Економског факултета у Суботици, Факултета техничких наука у Новом Саду, Академије уметности у Новом Саду, Природно-математичког факултета у Новом Саду, Техничког факултета "Михајло Пупин" у Зрењањину, Грађевинског факултета у Суботици, Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду и Педагошког факултета у Сомбору.