27. 05. 2019.Информација са седница скупштинских одбора

Odbor za propiseНови Сад, 27. мај - Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју 29. седницу. Одбор је са становишта усклађености са покрајинским Статутом и правним системом, разматрао Предлог Декларације о заштити животне средине у Аутономној покрајини Војводини, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о преношењу одређених овлашћења на Покрајинску владу која има Скупштина Аутономне покрајине Војводине у области здравства, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској управи и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години. Одбор је утврдио да је сваки од наведених предлога у сагласности са покрајинским Статутом и правним системом земље. 

Odbor za propise

Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју 23. седницу на којој је разматрао и усвојио Предлог Декларације о заштити животне средине у Аутономној покрајини Војводини. Како је речено у образложењу предлога, полазећи од тога да се  декларацијом изражава општи став Скупштине Аутономне покрајине Војводине о појединим питањима од значаја и интереса за покрајину, а имајући у виду и обавезе аутономне покрајине у систему заштите животне средине, стекли су се услови да Скупштина Аутономне покрајине Војводине овом декларацијом изрази своје ставове, основна опредељења и приоритетне активности покрајинских органа у области заштите животне средине. 

Odbor za urbanizam i prostorno planiranje

У Декларацији се наводи да ће АП Војводина, између осталог, предузети мере да се у процесу образовања младих стичу знања и подиже свест о значају заштите, унапређивања животне средине и одрживог развоја и циркуларне економије. У том смислу, посебно се позивају организације цивилног друштва да се укључе у доношење одлука у вези са заштитом животне средине. Даље, наводи се да ће бити предузете одговарајуће мере са циљем да установе чији је оснивач АП Војводина, до краја 2024. године, припреме пројектну документацију на основу које ће, најкасније до краја 2029, са постојећих система за загревање објеката на мазут и угаљ, прећи на енергетски ефикасније системе. Такође, планирано је и да се у сарадњи са органима градова: Нови Сад, Вршац, Зрењанин, Кикинда, Панчево, Сомбор, Сремска Митровица и Суботица, у наредних 10 година, заједнички приоритетно подстиче унапређење јавног градског превоза набавком и коришћењем еколошки прихватљивих возила на електричну енергију и гас. Декларацијом су обухваћене и активности на заштити природних вредности и биолошке разноврсности,затим на унапређењу система заштићених подручја, повећању пошумљености, те сарадња са општинама у реализацији програма за отклањање штете нанете екосистемима због бацања производа израђених од пластике, и друго. Декларацијом се предвиђа рок до 2020. године за повлачење пластичних кеса из продаје на територији АП Војводине.

Odbor za urbanizam i prostorno planiranjeОдбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју 25. седницу, на којој је размотрио и прихватио Извештај о пословању Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину. Фонд „Европски послови“ АП Војводине је у 2018. години реализовао активности у складу са Годишњим планом рада и другим обавезујућим документима, кроз различите видове стручне подршке и едукација, учешће у пројектима, сарадњу и координацију са покрајинским и локалним механизмима у процесима европских интеграција, као и са инстиуцијама и организацијама ЕУ.  Међу активностима у прошлој години, Фонд „Европски послови“ је заједно са Скупштином Аутономне покрајине Војводине и Скупштином европских региона АЕР, у Новом Саду успешно организовао и Пословни форум који је окупио велики број пословних субјеката из различитих делова Европе.