24. 05. 2019.Informacija sa sednica skupštinskih odbora

Odbori Skupštine AP VojvodineNovi Sad, 24. maj – Uoči 30. sednice Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, zakazane za 28. maj, danas su u pokrajinskom parlamentu održane sednice četiri skupštinska odbora.

Odbor za poljoprivredu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju 28. sednicu. Odbor je razmatrao i prihvatio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. 

Odbor predlaže Skupštini da razmotri navdeni predlog i da donese Pokrajinsku skupštinsku odluku o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.     

Odbori Skupštine AP Vojvodine

Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 16. sednici, razmatrao je i usvojio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o izmeni i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskoj upravi.

Razlozi za donošenje pomenute pokrajinske skupštinske odluke sadržani su u potrebi preciziranja, odnosno dopune poslova koji su u delokrugu rada Pokrajinskog sekretarijata za finansije i Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Odbor prdlaže Skupštini da razmotri predlog i da donese pokrajinsku skupštinasku odluku.  

Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 15. sednici, razmatrao je Predlog pokrajinske skupštinske odluke o prenošenju određenih ovlašćenja na Pokrajinsku vladu koja ima Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine u oblasti zdravstva. Odbor je nakon razmatranja usvojio pomenuti predlog i predlaže Skupštini da ga razmotri i da donese pomenutu pokrajinsku skupštinsku odluku.

Odbori Skupštine AP Vojvodine

Odbor za obrazovanje i nauku Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine je na svojoj 17. sednici, utvrdio predloge odluka o razrešenju članova Saveta dvanest fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. U pitanju su: Filozofski fakultet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, Pravni fakultet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet u Novom Sadu, zatim, Ekonomski fakultet u Subotici, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu,

Akademija umetnosti u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" u Zrenjanjinu, Građevinski fakultet u Subotici, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu i Pedagoški fakultet u Somboru. Odbor je takođe na današnjoj sednici utvrdio i predloge odluka o imenovanju članova Saveta navedenih fakulteta.

Odbori Skupštine AP VojvodineNakon utvrđivanja predloga, Odbor za obrazovanje i nauku predlaže Skupštini da predloženi dnevni red naredne sednice Skupštine proširi tačkama o razrešenju i imenovanju članova Saveta fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

 

Napomena: aktualnosti i najave događaja su na srpskom jeziku.