22. 05. 2019.Studenti novosadskog Pravnog fakulteta posetili Skupštinu AP Vojvodine

Snežana Sedlar, Slobodan Orlović i Nataša RajićNovi Sad, 22. maj  – Studenti prve godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, zajedno sa profesorima tog fakulteta dr Slobodanom Orlovićem i dr Natašom Rajić, posetili su danas Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine. Studenti su u okviru obavljanja nastavnih vežbi, a u skladu sa dosadašnjom dobrom praksom, boravili u pokrajinskoj Skupštini kako bi se bliže upoznali sa njenim nadležnostima, načinom rada i donošenjem odluka.

U ime Skupštine AP Vojvodine studente i profesore su primili i sa njima razgovarali potrpedsednica pokrajinske Skupštine Snežana Sedlar, zamenik generalnog sekretara Skupštine Boris Bajić i pomoćnici generalnog sekretara Dragutin Galović i Predrag Rajić.  

Potpredsednica Snežana Sedlar, izrazila je zadovoljstvo što je i ove godine bila u prilici da prenese iskustva studentima novosadskog Pravnog fakulteta, čija je i oni nekada bila studentkinja. Ona je posebno istakla činjenicu da se na sednicama Skupštine AP Vojvodine vodi kulturan i civilizovan dijalog, kao i da je pokrajinska Skupština prepoznatljiva po tome što u svom radu u službenoj upotrebi ima čak šest službenih jezika.   

Snežana Sedlar

U srdačnom razgovoru, domaćini su studentima predstavili ličnu kartu Skupštine, njen aktuelni sastav i nadležnosti, skupštinski Poslovnik i organizaciju rada, kao i način održavanja sednica i donošenja odluka u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, kao najvišem organu AP Vojvodine koji vrši normativne i druge funkcije, u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.

Takođe, studenti su se informisali i o radu Službe Skupštine AP Vojvodine koja je logistička podrška poslanicima, zatim, o međuregionalnoj saradnji koju Skupština uspešno ostvaruje sa drugim regionalnim institucijama, sličnim organima i organizacijama u različitim regionima, sa akcentom na saradnju u okviru Skupštine evropskih regija AER i Dunavskog biroa.

Snežana Sedlar

U razgovoru im je predstavljen i istorijat zgrade nekadašnjeg Banskog dvora, koja je proglašena spomenikom kulture od izuzetnog značaja i u kojoj je sedište Skupštine AP Vojvodine. 

Studenti Pravnog fakulteta u Novom Sadu

Posebno nam je drago što ste danas bili naši gosti i ovom prilikom želimo da potvrdimo da cenimo i poštujemo Pravni fakultet u Novom Sadu i da smo veoma ponosni na činjenicu da je poseta studenata Skupštini postala jedna dobra praksa i saradnja na obostrano zadovoljstvo. Ovo je posebno značajno kada imamo u vidu da su određene javne funkcije ili pozicije, kao i veliki deo poslova u Skupštini u tesnoj vezi sa pravnom strukom, odnosno da se mogu obavljati isključivo sa diplomom Pravnog fakulteta, poručili su domaćini u razgovoru sa studentima.

Dr Slobodan Orlović sa studentima U ime profesora i studenata Pravnog fakulteta, dr Slobodan Orlović se zahvalio predstavnicima Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine na srdačnom prijemu i konstruktivnim razgovorima i izrazio zadovoljstvo današnjom posetom.

 

Megjegyzés: az időszerű hírek és az eseménybejelentő szerb nyelven olvasható.