21. 05. 2019.Координаторка Женске парламентарне мреже Mиа Страјин са одборницама у Кикинди и Ади

Mia StrajinКикинда/Ада/Нови Сад, 21. мај – Координаторка Женске парламентарне мреже Скупштине АП Војводине Mиа Страјин, одржала је састанке са одборницама локалних скупштина у Кикинди и у Ади. Састанацима је интезивирана сарадња Женске парламентарне мреже и локалних самоуправа у циљу пружања подршке и преношења искустава одборницама у формирању и будућем раду женских одборничких мрежа у локалним скупштинама. 

На састанку у Скупштини града Кикинде, кooрдинаторка Женске парламентарне мреже Скупштине АП Војводине Миа Страјин, оценила је да је Кикинда пример добре праксе и указала да је пожељно још веће присуство жена у политици.  „Верујем да нема ефикаксног решења без уважавања и прихватања нових савезника, и да су управо жене, у свим својим јавним, политичким и родним улогама, савезнице без којих није могуће градити нови систем вредности и равноправно друштво. 

Жене могу једнако добро да раде свој посао и да обављају важне функције као и мушкарци, а солидарност међу женама је кључна у остваривању већег учешћа жена у политици и њиховог учешћа на јавним функцијама“, истакла је у свом обраћању Миа Страјин.

На састанку је констатовано да Кикинда, у погледу присуства жена у политици и родној равноправности, може да буде узор многим срединама у Војводини. Председница градске Скупштине, Станислава Хрњак, казала је да је локална самоуправа показала на који начин жене у политици могу да буду продуктивне и креативне, јер су скоро све начелнице градских секретараријата жене, а жене су и на позицијама заменице градоначелника и председеднице Скупштине. 

Mia StrajinУ Скупштини општине Ада, координаторка Женске парламентране мреже Миа Страјин присуствовала је иницијалном састанку у вези са формирањем женске одборничке мреже у локалној скупштини. У срдачном и отвореном разговору, представљена су позитивна искуства, примери добре праксе, досадашњи рад и планови за наредни период.

Андријана Раушки Toдорчев, заменица председника Скупштине општине Ада истакла је да формирањем женске одборничке мреже, Општина даје допринос у настојању да се жене оснаже и укључе у све поре економских, политичких и друштвених кретања.  

Станка Михајлов, посланица у Скупштини АП Војводине из Аде и чланица Женске парламентране мреже на састанку је истакла да је рад у женским парламентарним мрежама веома заначајан, јер посланице односно одборнице, заједнички раде на унапређењу положаја жена, превенцији дискриминације по било ком основу, постизању пуне родне равноправности и на формирању и повезивању различитих механизама родне равноправности посебно на локалном нивоу. Она је пренела искуства у раду Женске парламентране мреже Скупштине АП Војводине, посебно када је реч о подршци одборницама локалних самоупарава у реализацији њихових иницијатива и циљева. 

Mia StrajinЗакључујући састанке у Кикинди и у Ади, Миа Страјин је поручила одборницама да су управо овакви заједнички састанци на којима се води активна дискусија и размењују искуства, предлози и идеје за будуће заједничко деловање, од изузетног значаја за постизање циљева, јер је инститиционална подршка, односно подршка свих доносиоца одлука кључна за унапређење положаја жена у нашем друштву.