16. 05. 2019.Nastavak podrške formiranju ženskih odborničkih mreža u lokalnim skupštinama

Snežana Sedlar i Mia StrajinOdžaci/Vrbas/Novi Sad, 16. maj – Koordinatorka Ženske parlamentarne mreže u Skupštini AP Vojvodine Mia Strajin, učestvovala je danas u Vrbasu i u Odžacima na sastancima povodom formiranja ženskih odborničkih mreža u lokalnim skupštinama ovih opština.

Sastanci su inicirani i održani sa ciljem da se odbornicama prenesu iskustva i pruži podrška u formiranju i u budućem radu ženskih odborničkih mreža u skupštinama opština Vrbas i Odžaci. Polazeći od iskustva i uspešnog rada Ženske parlamentarne mreže u pokrajinskoj Skupštini, istaknut je veliki značaj ovakvog vida angažovanja žena, poslanica i odbornica.

Koordinatorka ove mreže Mia Strajin, istakla je na sastanku u Vrbasu da je Ženska parlamentarna mreža Skupštine AP Vojvodine osnovana pre 6 godina i da je do sada realizovala niz aktivnosti u okviru kampanje u borbi protiv nasilja nad ženama, ekonomskog osnaživanja žena, unapređenju zdrvastvene zaštite i osnaživanju žena za učešće u političkom i javnom životu, stavljajući poseban akcenat na zajedničko delovanje i saradnju rodnih mehanizama. 

Mia Strajin„Potrebno je da zajednički radimo i upravo je podrška svih nas koji smo na poziciji donosioca odluka veoma značajna za unapređenje položaja žena u našem društvu, za zaštitu njihovih prava i njihovo aktivno uključivanje u procese donošenja odluka, kako na lokalu tako i na drugim nivoima vlasti,“ istakla je koordinatorka Ženske parlamentarne mreže, Mia Strajin.

Sastanku u opštini Vrbas prisustvovale su i Marjana Maraš, predsednica Skupštine opštine Vrbas, Martica Tamaš, zamenica predsednice Skupštine opštne opštine Vrbas i Sanja Žigić, poslanica u Skupštini AP Vojvodine iz Vrbasa i članica Ženske parlamentrane mreže.  Sanja Žigić, je istakla da je rad u ženskim parlamentarnim mrežama veoma zanačajan jer poslanice odnosno odbornice zajednički rade na unapređenju položaja žena, na prevenciji diskriminacije po bilo kom osnovu i jačanju mehanizama za postizanje rodne ravnopravnosti na svim nivoima.

Na drugom sastanku koji je održan u opštini Odžaci, promovisana je novoformirana Ženska odbornička mreža u lokalnom parlamentu, a sastanku su prisustvovale i potpredsednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine Snežana Sedlar, predsednica Opštine mr Latinka Vasiljković i zamenica predsednika Skupštine opštine Aleksandra Ćirić.

Obraćajući se prisustnima, potpredsednica Skupštine AP Vojvodine Snežana Sedlar, istakla je kao primer dobre prakse činjenicu da su u opštini Odžaci u prethodna četiri mandata, čak četiri žene za redom obavljale funkciju predsednice opštine i ocenila da je inicijativa za formiranje ženske odborničke mreže u Skupštini opštine Odžaci dodatni imperativ da se ta dobra prkasa nastavi. 

Snežana Sedlar i mia StrajinU razgovorima sa odbornicama, istaknuta je potreba zaokruživanja lokalnih mehanizama za ravnopravnost polova na lokalu i njihovo umrežavanje sa drugim mehanizmima i srodnim organizacijama u cilju zajedničkog i efikasnijeg delovanja, a kao jedan od osnovnih zadataka ženskih odborničkih mreža navedena je promocija i zaštita prava žena i njihovo aktivno uključivanje u procese donošenja odluka, kako na lokalu tako i na svim drugim nivoima vlasti.

Mia Strajin, pozvala je odbornice u obe opštine da uzmu aktivno učešće u radu ženskih odborničkih mreža i da zajednički rade na rešavanju aktuelnih pitanja, na unapređenju i promociji politika rodne ravnopravnosti, navodeći da će u tome uvek imati podršku Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine, kao i drugih pokrajinskih mehanizama. Ona je dodala da se Ženska parlamentarna mreža u Skupštini AP Vojvodine snažno zalaže, u jednoj reči, za uvođenje ženskog glasa u procese kreiranja i donošenja ključnih javnih politika.

 

 

Menţiune: actualităţile şi anunţul evenimentelor sunt în limba sârbă.