11. 04. 2019.Održana 29. sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

Sednica Skupštine VojvodineNovi Sad, 11. april - Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je danas svoju 29. sednicu u aktuelnom sazivu.  Skupština je na sednici donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o Žalbenoj komisiji Autonomne pokrajine Vojvodine. Navedenom odlukom, nadležnosti i rad Žalbene komisije Autonomne pokrajine Vojvodine usklađeni su sa odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, koji je počeo da se primenjuje 1. januara ove godine.

Skupština je donela Kodeks ponašanja službenika i nameštenika u organima Autonomne pokrajine Vojvodine.Kodeks je donet radi utvrđivanja pravila ponašanja kojih se prilikom obavljanja poslova iz svog delokruga moraju pridržavati službenici i nameštenici zaposleni u pokrajinskim organima, službama i organizacijama čiji je osnivač AP Vojvodina, u smislu člana 1. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, kao i radi načina praćenja njegove primene i upoznavanja javnosti sa ovim pravilima, sa ciljem uspostavljanja odnosa trajnog poverenja građanki i građana prema organima Autonomne pokrajine Vojvodine.   

Sednica Skupštine VojvodinePokrajinske poslanice i poslanici obavili su raspravu o Godišnjem izveštaju Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za 2018. godinu i na taj način se upoznali sa aktivnostima, sprovedenim istraživanjima, podacima, uočenim nepravilnostima, mišljenjima, preprorukama, planovima i drugim bitnim detaljima u vezi sa radom institucije Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana u prethodnoj godini. Izveštaj je na sednici predstavio Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, prof. dr Zoran Pavlović. U skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o Pokrajinskom zaštitniku građana - ombudsmanu, svake godine, najkasnije do 31. marta Pokrajinski ombusman Skupštini podnosi redovan godišnji izveštaj o svom radu.

U nastavku zasedanja, Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine razmotrila je Izveštaj o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu i donela zaključak da se pomenuti izveštaj usvaja. 

Sednica Skupštine Vojvodine

Takođe, razmotren je i usvojen Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2018. godinu. Na današnjoj sednici doneta je i Odluka o izmeni Odluke o izboru predsednika i članova odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.