11. 04. 2019.Informacija sa održanih sednica skupštinskih odbora

Miroslav ŠpanovićNovi Sad, 11. april – U Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine, danas su održane sednice tri skupštinska odbora. Na svojim sednicama, Odbor za saradnju sa odborima Narodne skupštine u ostvarivanju nadležnosti pokrajine, Odbor za privredu i Odbor za bezbednost, doneli su godišnje programe rada za 2019. godinu. U skladu sa članom 49 Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na predlog predsednika odbora, skupštinski odbori kao resorna radna tela Skupštine donose svoje godišnje programe rada, o čemu  obaveštavaju predsednika Skupštine AP Vojvodine.