10. 04. 2019.Informacija sa sednica skupštinskih odbora

Odbor za propiseNovi Sad, 10. mart - Odbor za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 15. sednici, razmatrao je i usvojio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Žalbenoj komisiji Autonomne pokrajine Vojvodine. Razlozi za donošenje predložene pokrajinske skupštinske odluke nalaze se u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, koji se primenjuje od 1. januara ove godine.

Predloženom odlukom, nadležnosti i rad Žalbene komisije Autonomne pokrajine Vojvodine usklađeni su sa odredbama Zakona. Između ostalog, menjane su odredbe kojima se propisuje rad Žalbene komisije, produžen je rok za odlučivanje po žalbi sa 15 na 30 dana, te je propisano da Žalbena komisija odlučuje u veću od tri člana čime su stvorene pretpostavke za formiranje više veća za odlučivanje.

Odbor je razmatrao i prihvatio Izveštaj o upravljanju i raspolaganju javnom svojinom Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018.godinu sa predlogom zaključaka. U nastavku sednice, Odbor se upoznao sa Godišnjim izveštajem Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za 2018. i doneo Godišnji program rada Odbora za organizaciju uprave i lokalnu samoupravu za 2019.godinu.

Odbor za propiseOdbor za budžet i finansije Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 24. sednici, razmatrao je i usvojio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Žalbenoj komisiji Autonomne pokrajine Vojvodine. Predloženom odlukom, nadležnosti i rad Žalbene komisije Autonomne pokrajine Vojvodine usklađeni su sa odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, koji se primenjuje od 1. januara ove godine.

Odbor za budžet i finansije se u nastavku sednice upoznao sa Godišnjim izveštajem Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana za 2018. godinu. Na sednici je razmotren i usvojen Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova za 2018. godinu.

Odbor za propise Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 27. sednici, razmatrao je sa stanovišta usklađenosti sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Žalbenoj komisiji Autonomne pokrajine Vojvodine i Predlog kodeksa ponašanja službenika i nameštenika u organima Autonomne pokrajine Vojvodine. Odbor je mišljenja da su navedeni predlozi u saglasnosti sa pokrajinskim Statutom i pravnim sistemom.

 

 

Please note: current affairs and announcements are in the Serbian language.