10. 04. 2019.Информација са седница скупштинских одбора

Odbor za propiseНови Сад, 10. март - Одбор за организацију управе и локалну самоуправу Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 15. седници, разматрао је и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Жалбеној комисији Аутономне покрајине Војводине. Разлози за доношење предложене покрајинске скупштинске одлуке налазе се у Закону о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, који се примењује од 1. јануара ове године.

Предложеном одлуком, надлежности и рад Жалбене комисије Аутономне покрајине Војводине усклађени су са одредбама Закона. Између осталог, мењане су одредбе којима се прописује рад Жалбене комисије, продужен је рок за одлучивање по жалби са 15 на 30 дана, те је прописано да Жалбена комисија одлучује у већу од три члана чиме су створене претпоставке за формирање више већа за одлучивање.

Одбор је разматрао и прихватио Извештај о управљању и располагању јавном својином Аутономне покрајине Војводине за 2018.годину са предлогом закључака. У наставку седнице, Одбор се упознао са Годишњим извештајем Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за 2018. и донео Годишњи програм рада Одбора за организацију управе и локалну самоуправу за 2019.годину.

Odbor za propiseОдбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 24. седници, разматрао је и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Жалбеној комисији Аутономне покрајине Војводине. Предложеном одлуком, надлежности и рад Жалбене комисије Аутономне покрајине Војводине усклађени су са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, који се примењује од 1. јануара ове године.

Одбор за буџет и финансије се у наставку седнице упознао са Годишњим извештајем Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за 2018. годину. На седници је размотрен и усвојен Извештај о пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2018. годину.

Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 27. седници, разматрао је са становишта усклађености са покрајинским Статутом и правним системом: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Жалбеној комисији Аутономне покрајине Војводине и Предлог кодекса понашања службеника и намештеника у органима Аутономне покрајине Војводине. Одбор је мишљења да су наведени предлози у сагласности са покрајинским Статутом и правним системом.