09. 04. 2019.Održana sednica Odbora za predstavke i predloge

Odbor za predstavke i predlogeNovi Sad, 9. april - Odbor za predstavke i predloge Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 10. sednici, razmatrao je Godišnji izveštaj Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za 2018. godinu. Članice i članovi Odbora upoznali su se brojem, vrstom i strukturom predstavki koje su građanke i građani najčešće navodili prilikom obraćanja Ombudsmanu i na kojima su predstavnici ove institucije radili. Kao i ranijih godina, svera komunalnih delatnosti bila je jedna od najčešćih prilikom podnošenja predstavki građanki i građana. Između ostalog, institucija Pokrajinskog ombudsmana je nastojala da putem edukacija, pre svega na terenu, građanke i građane, organizacije i građanska udruženja što efikasnije upozna sa njihovim pravima u određenim oblastima. Odbor za predstavke i predlogeU želji da unapredi međusobnu saradnju, Ombudsman je potpisao sporazume o saradnji sa Centrom kreativnog okupljanja iz Temerina, a organizovao je i više sastanaka sa predstavnicima kancelarija za mlade, udruženja mladih i udruženja za mlade, kako u Novom Sadu, tako i u Somboru, Sremskoj Mitrovici, Vršcu i Kikindi. Odbor je na današnjoj sednici doneo Godišnji program rada za 2019. godinu.

 

Please note: current affairs and announcements are in the Serbian language.