08. 04. 2019.Odbori razmatrali Godišnji izveštaj Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana

Zajednička sednica skupštinskih odboraNovi Sad, 8. april - Odbori za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci, za poljoprivredu i za nacionalnu ravnopravnost, održali su danas svoju zajedničku sednicu na kojoj su se upoznali sa Godišnjim izveštajem Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za 2018. godinu. 

U godišnjem izveštaju, između ostalog, predstavljene su aktivnosti Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, prikupljene i obrađene informacije o radu organa uprave i o primeni propisa, praćenju procesa donošenja pokrajinskih skupštinskih odluka i vršenju nadzora nad radom organa, o uočenim nedostacima, kao i o preporukama i predlozima upućenim u cilju efikasnijeg rada uprave i poboljšanja položaja građana u odnosu na organe uprave. 

U prethodnoj godini, institucija Ombudsmana je u svom radu posebnu pažnju posvetila unapređenju ljudskih i manjinskih prava, unapređenju prava deteta i unapređenju rodne ravnopravnosti.Odbori su u razmatranju izveštaja posebnu pažnju posvetili onim delovima izveštaja koji se odnose na njihove nadležnosti i delokrug rada. Odbori u svom zaključku sa sednice, predlažu Skupštini da obavi raspravu o Godišnjem izveštaju Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za 2018. godinu i da se upozna sa nevedenim dokumentom i radom Ombudsmana.