04. 04. 2019.Delegacija Skupštine APV u poseti Narodnoj skupštini Republike Srpske

Novi Sad/Banja Luka, 04. april - Delegacija Skupštine AP Vojvodine, koju predvodi Dmitar Stanišić, predsednik Poslaničke grupe prijateljstva Skupštine AP Vojvodine sa Narodnom skupštinom RS, razgovarala je danas sa predstavnicima Službe Narodne skupštine Republike Srpske o nastavku saradnje i rada na zajedničkim projektima u skladu sa Memorandumom o saradnji skupštinskih službi, potpisanim krajem 2017. godine.  

Obe delegacije izrazile su zadovoljstvo uspešnom saradnjom u proteklom periodu, koja je odmah počela da daje konkretne rezultate u poboljšanju rada stručnih službi i razmeni i primeni iskustava u cilju unapređenja njihove efikasnosti. 

Generalni sekretar Skupštine AP Vojvodine Nikola Banjac naglasio je da je pokrajinski parlament, na osnovu primera dobre prakse Narodne skupštine Republike Srpske, počeo sa realizacijom projekta uvođenja e-parlamenta, te da je u tom smislu razmenom zajedničkih iskustava uradio i interni dokument Strategije razvoja stručne službe u narednom periodu. 

Dogovoreno je da se u narednom periodu realizuju projekti zajedničkog usavršavanja i razmene iskustava službi protokola i odnosa sa javnošću, te kroz angažovanje regionalnih razvojnih agencija pokuša obezbediti finansiranje određenih zajednički projekta. 

Takođe je dogovoreno da se realizuje saradnja između poslaničkih grupa i radnih tela oba parlamenta.  

Na sastanku je bilo reči i o iskustvima u zakonskim rešenjima kada je reč o radno pravnom statusu narodnih poslanika, ali i stručnih službi parlamenata, te ograničavanju rasta administrativnog aparata. 

Milan Vlaisavljević, predsednik Odbora za administrativna i mandatna pitanja, koji je bio u delegaciji Skupštine AP Vojvodine, govorio je o organizaciji i radu radnih tela pokrajinskog parlamenta, a  Aleksandar Sofić, direktor Regionalne razvojne agencije Bačka o načinima podnošenja zajedničkih aplikacija dva parlamenta za finansijska sredstva po određenim projektima, posebno kada je reč o EU fondovima.  

Generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske Nebojša Zgonjanin, domaćin  posete, izrazio je zadovoljstvo dinanimikom saradnje dva parlamenta i posebno apostrofirao potrebu razmene iskustava kada je reč o zakonskim rešenjima koja se direktno tiču efikasnosti rada skupština i njihovih stručnih službi.

Sekretari Banjac i Zgonjanin složili su se da je veoma važno održati broj zaposlenih unutar stručnih službi koji odgovara stvarnim potrebama, te očuvati efikasnost i stručnost službi i sprečiti svaki vid njihove politizacije.   

Goste je u ime parlamenta Srpske pozdravila Andrea Dorić, član Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske. 

Delegacija AP Vojvodine posetu Narodnoj skupštini Republike Srpske nastavlja i sutra kada bi trebalo da razgovaraju sa predsednikom parlamenta Nedeljkom Čubrilovićem i po završetku posete održe konferenciju za medije.

 

Please note: current affairs and announcements are in the Serbian language.