03. 04. 2019.Održana sednica Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju

Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnjuNovi Sad, 3. april - Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održao je svoju 37. sednicu. Odbor je jednoglasno doneo Odluku o upućivanju delegacije Skupštine AP Vojvodine i odobravanju sredstava za službeni put u Varšavu (Republika Poljska) od 16. do 19. aprila 2019. godine. 

Radi ostvarivanja ciljeva u oblasti međuregionalne saradnje, delegacija će boraviti u radnoj poseti Varšavi i Mazovskom vojvodstvu, na poziv čelnika Vojvodstva, koje je jedno od 16 poljskih vojvodstava i u čijem se sastavu nalazi i glavni grad Poljske, Varšava.

U nastavku sednice, Odbor je jednoglasno doneo Godišnji program rada Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju za 2019. godinu. U skladu sa Poslovnikom o radu, nadležnostima i delokurogom rada, Odbor  će između ostalog, nstaviti da prati aktivnosti na polju evropskih integracija i međuregionalne saradnje, učestvovaće u regionalnoj saradnji sa drugim srodnim organima, međunarodnim regionalnim organizacijama i institucijama, kao i u pograničnoj saradnji. Na predlog predsednika, utvrđivaće sastave delegacija Skupštine, ciljeve i zadatke radnih poseta delegacija Skupštine i donositi odluke o upućivanju delegacija Skupštine AP Vojvodine i odobravanju sredstava za službena putovanja u inostranstvo, radi ostvarivanja ciljeva u ovoj oblasti. Razmatraće izveštaje o ostvarenim posetama delegacija, beleške sa sastanaka predstavnika Skupštine AP Vojvodine sa stranim delegacijama i podnositi Skupštini godišnji izveštaj o ostvarenoj međunarodnoj saradnji Skupštine AP Vojvodine. Utvrđivaće predloge pravila za sklapanje međuregionalnih sporazuma i tekstove međuregionalnih sporazuma i nastaviće da prati proces pridrživanja Republike Srbije Evropskoj uniji. 

 

Megjegyzés: az időszerű hírek és az eseménybejelentő szerb nyelven olvasható.