03. 04. 2019.Одржана седница Одбора за европске интеграције и међурегионалну сарадњу

Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnjuНови Сад, 3. април - Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржао је своју 37. седницу. Одбор је једногласно донео Одлуку о упућивању делегације Скупштине АП Војводине и одобравању средстава за службени пут у Варшаву (Република Пољска) од 16. до 19. априла 2019. године. 

Ради остваривања циљева у области међурегионалне сарадње, делегација ће боравити у радној посети Варшави и Мазовском војводству, на позив челника Војводства, које је једно од 16 пољских војводстава и у чијем се саставу налази и главни град Пољске, Варшава.

У наставку седнице, Одбор је једногласно донео Годишњи програм рада Одбора за европске интеграције и међурегионалну сарадњу за 2019. годину. У складу са Пословником о раду, надлежностима и делокурогом рада, Одбор  ће између осталог, нставити да прати активности на пољу европских интеграција и међурегионалне сарадње, учествоваће у регионалној сарадњи са другим сродним органима, међународним регионалним организацијама и институцијама, као и у пограничној сарадњи. На предлог председника, утврђиваће саставе делегација Скупштине, циљеве и задатке радних посета делегација Скупштине и доносити одлуке о упућивању делегација Скупштине АП Војводине и одобравању средстава за службена путовања у иностранство, ради остваривања циљева у овој области. Разматраће извештаје о оствареним посетама делегација, белешке са састанака представника Скупштине АП Војводине са страним делегацијама и подносити Скупштини годишњи извештај о оствареној међународној сарадњи Скупштине АП Војводине. Утврђиваће предлоге правила за склапање међурегионалних споразума и текстове међурегионалних споразума и наставиће да прати процес придрживања Републике Србије Европској унији.