14. 03. 2019.У Скупштини АПВ обезбеђено несметано кретање особама са инвалидитетом

Нови Сад, 14. март - Покрајинска влада обезбедила је шест милиона динара за уградњу теретно-инвалидског лифта и подизне платформе, ради несметаног кретања особа са инвалидитетом у згради Скупштине АП Војводине.

На наредној седници Покрајинске владе, биће издвојена средства за уградњу лифта за несметано кретање особа са инвалидитетом и у згради Покрајинске владе.

Покрајинска влада у сарадњи са свим институцијама у АП Војводини континуирано ради на унапређењу и побољшању људских права у свим областима.