13. 03. 2019.Покрајински омбудсман уручио председнику Скупштине АПВ Годишњи извештај о раду

Нови Сад, 13. март –  Покрајински заштитник грађана-омбудсман проф. др Зоран Павловић уручио је данас председнику Скупштине АП Војводине Иштвану Пастору Годишњи извештај о раду за 2018. годину.

У извештају се, између осталог, наводи да је институција Покрајински заштитник грађана пуно пажње посветила унапређењу људских и мањинских права, права детета, родне равноправности и друго. Такође, оцењено је да би у наредном периоду требало више пажње посветити јачању превентивног деловања институција.

Председник Пастор истакао је задовољство досадашњом добром сарадњом две институције и изразио уверење да ће та сарадња у будућности бити све јача и интензивнија. 

На састанку је договорено да ће се, у складу са скупштинском процедуром и роковима, овај Извештај наћи пред посланицима покрајинског парламента на првом наредном заседању Скупштине АПВ.

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о Покрајинском заштитнику грађана-омбудсману, Покрајински омбудсман подноси Скупштини АПВ редован годишњи извештај о раду најкасније до 31. марта, а у којем се наводе подаци о активностима ове институције за претходну годину. 

У свом годишњем извештају Омбудсман наводи информације о активностима у претходној години, податке о уоченим неправилностима у раду органа управе, даје оцену рада органа управе са становишта примене прописа, као и предлоге за побољшање положаја грађана у односу на органе управе.