13. 02. 2019.Одржана 28. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Sednica Skupštine AP VojvodineНови Сад, 13. фебруар - Скупштина Аутономне покрајине Војводине одржала је данас своју 28. седницу. Покрајинске посланице и посланици обавили су расправу и изјашњавали су се о десет тачака усвојеног дневног реда. Скупштина је на данашњој седници донела Покрајинску скупштинску одлуку о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода. Ова покрајинска скупштинска одлука донета је са циљем да се путем задуживања у износу од милијарду динара, обезбеде финансијска средства за опремање здравствених установа на територији АП Војводине савременим медицинским апаратима и медицинском опремом. Између осталог, предвиђена је куповина апарата за магнетну резонанцу, ЦТ, анестезиолошких апарата и друге савремене опреме, речено је на седници.

Донета је Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава за унапређење положаја националних мањина – националних заједница и развој мултикултурализма и толеранције. Одлуком се на целовит начин одређује додела буџетских средстава за унапређивање положаја националних мањина и развој мултикултурализма и толеранције, као и за афирмативне мере у циљу поправљања положаја припадника националних заједница. За спровођење ове одлуке предвиђено је 47. милиона динара. Такође, донета је и Покрајинска скупштинска одлука о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина. Sednica Skupštine AP VojvodineОдлуком су јасно и прецизно утврђени критеријуми за доделу средстава, као и обавезе корисника средстава и други битни елементи. За спровођење ове покрајинске скупштинске одлуке у покрајинском буџету за 2019. годину, предвиђено је 60 милиона динара. 

Скупштина је на данашњој седници донела Покрајинску скупштинску одлуку о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Научно-технолошки парк Нови Сад“. Оснивач друштва је Аутономна покрајина Војводина, као власник са 100 посто удела у укупном капиталу Друштва. „Научно-технолошки парк Нови Сад“ д.о.о. треба да омогући истраживачима у научноистраживачким институцијама да резултате својих истраживања преточе у производе, услуге, процесе или софтвер који ће наћи своје место на тржишту, већу видљивост факултета у међународном и домаћем привредном и истраживачком окружењу, као и да помогне предузетницима који започињу нови бизнис у области високих технологија. Један од циљева Hаучно-технолошког парка Нови Сад јесте и да омогући већем броју најбољих студената да након завршетка својих студија нађу посао у домену истраживања и развоја у Новом Саду.

Sednica Skupštine AP Vojvodine

У оквиру Hаучно-технолошког парка Нови Сад, биће организована и мрежа институција у циљу трансфера технологија и знања из истраживачког окружења у привредну делатност.

У наставку заседања, изгласана је Покрајинска скупштинска одлука о Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“, а након ње и Покрајинска скупштинска одлука о заштити Парка природе „Русанда“. На седници су донете и три покрајинске скупштинске одлуке о доношењу просторних планова за подручја посебне намене на територији АП Војводине и то: Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Слано Копово“, Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“, са елементима детаљне регулације, као и Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка Гора“. На крају седнице, Скупштина је донела Одлуку о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине.