12. 02. 2019.Održana sednica Odbora za budžet i finansije

Odbor za budžet i finansijeNovi Sad, 12. februar - Odbor za budžet i finansije Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, održao je svoju 23. sednicu. Odbor je razmatrao i usvojio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda. Pokrajinska skupštinska odluka predložena je u cilju obezbeđivanja finansijskih sredstava za kupovinu savremene medicinske opreme koja je neophodna zdravstevnim centrima na teritoriji AP Vojvodine, putem zaduživanja.

Odbor je razmotrio i prihvatio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o dodeli budžetskih sredstava za unapređenje položaja nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica i razvoj multikulturalizma i tolerancije. Za sprovođenje navedene pokrajinske skupštinske odluke planiran ukupan iznos od 47. miliona dinara. Odlukom se na celovit način određuje dodela budžetskih sredstava za unapređivanje položaja nacionalnih manjina i razvoj multikulturalizma i tolerancije, kao i za afirmativne mere u cilju popravljanja položaja pripadnika romske nacionalne zajednice. 

Odbor za budžet i finansijeDalje, Odbor je razmotrio i prihvatio i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o načinu i kriterijumima dodele budžetskih sredstava za nacionalne savete nacionalnih manjina. Za sprovođenje ove pokrajinske skupštinske odluke u pokrajinskom budžetu za 2019. godinu, planiran je iznos od 60,1 milion dinara. Odlukom su jasno precizirani kriterijumi za dodelu sredstava, obaveze korisnika sredstava i drugi bitni elementi, rečeno je u obrazloženju. Odbor na sednici nije prihvatio ni jedan od pet poslaničkih amandmana podnetih na navedeni predlog.

Na današnjoj sednici, Odbor za budžet i finansije je razmatrao i prihvatio Predlog pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti Parka prirode „Rusanda“, kao i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Naučno-tehnološki park Novi Sad“, čiji je osnivač i jedini član društva Autonomna pokrajina Vojvodina, kao vlasnik sa sto posto udela u ukupnom kapitalu Društva. 

„Naučno-tehnološki park Novi Sad“ d.o.o. treba da omogući istraživačima u naučnoistraživačkim institucijama da rezultate svojih istraživanja pretoče u proizvode, usluge, procese ili softver koji će naći svoje mesto na tržištu, rečeno je na sednici. Odbor je na sednici doneo i Godišnji program rada Odbora za budžet i finansije za 2019. godinu.

 

 

Poznámka: aktuality a oznámenie udalostí sú v srbskom jazyku.