12. 02. 2019.Одржана седница Одбора за буџет и финансије

Odbor za budžet i finansijeНови Сад, 12. фебруар - Одбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине, одржао је своју 23. седницу. Одбор је разматрао и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода. Покрајинска скупштинска одлука предложена је у циљу обезбеђивања финансијских средстава за куповину савремене медицинске опреме која је неопходна здравстевним центрима на територији АП Војводине, путем задуживања.

Одбор је размотрио и прихватио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о додели буџетских средстава за унапређење положаја националних мањина – националних заједница и развој мултикултурализма и толеранције. За спровођење наведене покрајинске скупштинске одлуке планиран укупан износ од 47. милиона динара. Одлуком се на целовит начин одређује додела буџетских средстава за унапређивање положаја националних мањина и развој мултикултурализма и толеранције, као и за афирмативне мере у циљу поправљања положаја припадника ромске националне заједнице. 

Odbor za budžet i finansijeДаље, Одбор је размотрио и прихватио и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о начину и критеријумима доделе буџетских средстава за националне савете националних мањина. За спровођење ове покрајинске скупштинске одлуке у покрајинском буџету за 2019. годину, планиран је износ од 60,1 милион динара. Одлуком су јасно прецизирани критеријуми за доделу средстава, обавезе корисника средстава и други битни елементи, речено је у образложењу. Одбор на седници није прихватио ни један од пет посланичких амандмана поднетих на наведени предлог.

На данашњој седници, Одбор за буџет и финансије је разматрао и прихватио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Русанда“, као и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Научно-технолошки парк Нови Сад“, чији је оснивач и једини члан друштва Аутономна покрајина Војводина, као власник са сто посто удела у укупном капиталу Друштва. 

„Научно-технолошки парк Нови Сад“ д.о.о. треба да омогући истраживачима у научноистраживачким институцијама да резултате својих истраживања преточе у производе, услуге, процесе или софтвер који ће наћи своје место на тржишту, речено је на седници. Одбор је на седници донео и Годишњи програм рада Одбора за буџет и финансије за 2019. годину.