11. 02. 2019.U Skupštini Vojvodine predstavljeni izveštaji Državne revizorske institucije

Ištvan Pastor i Igor MirovićNovi Sad, 11. februar - Državna revizorska institucija održala je danas u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine konferenciju na kojoj je predstavila dva revizorska izveštaja i to: Izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja: ”Protivgradna zaštita u Republici Srbiji” i Izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja:”Subvencije jedinica lokalne samouprave u javnim preduzećima”.

Predstavnicima Državne revizorske institucije na čelu sa dr Duškom Pejovićem, predsednikom Državne revizorske institucije i generalnim državnim revizorom, njegovim saradnicima, kao i učesnicima konferencije, dobrodošlicu i uspešan rad poželeli su Ištvan Pastor, predsednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i Igor Mirović, predsednik Pokrajinse vlade. Konferenciji su prisustvovali i Nikola Banjac, generalni sekretar Skupštine AP Vojvodine, članovi Pokrajinske vlade i predstavnici Grada Novog Sada.

U uvodnim izlaganjima na konferenciji je najavljeno da će Državna revizorska institucija ove godine podneti veći broj izveštaja u odnosu na prethodnu godinu, kao i da će izveštajima pored finansija biti obuhvaćene i druge sfere koje su od značaja za građanke i građane, što će se najpre odnositi na komunalne usluge sa akcentom na odnos pruženih usluga i cene njihovog koštanja koju plaćaju građanke i građani. 

Dr Duško PejovićNalaze pomenuta dva izveštaja o reviziji, učesnicima konferencije predstavio je dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor sa saradnicima. Subvencionisanje lokalnih javnih preduzeća je široko rasprostranjeno i gotovo svaka jedinica lokalne samouprave iz budžeta daje subvencije lokalnim javnim preduzećima.  U periodu od 2015. do 2017. godine, iz budžeta svih jedinica lokalne samouprave za subvencije lokalnim javnim preduzećima prosečno je godišnje izdvajeno oko 20 milijardi dinara. Cilj revizije bio je da se utvrdi da li su subjekti revizije efikasno planirali, realizovali i kontrolisali prenete subvencije lokalnim  javnim preduzećima, pojasnio je dr Pejović.

U postupku revizije prikupljeni su podaci od svih jedinica lokalnih samouprava o iznosu subvencija koje daju javnim preduzećima. Na osnovu uspostavljenih kriterijuma, od ukupno 162 lokalne vlasti, izabrano je i revidirano osam lokalnih vlasti koje su u periodu od 2015. do 2017. godine odobrile 31. milijardu dinara za tekuće poslovanje i pokriće gubitaka javnih preduzeća, zbog čega su smanjene mogućnosti za unapređenje lokalne infrastrukture, što je bio i glavni zaključak Izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Subvencije jedinica lokalne samouprave javnim preduzećima“.

Nikola Banjac i Duško PejovićDržavna revizorska institucija je, u cilju efikasnog planiranja i korišćenja subvencija, subjektima revizije dala tri preporuke: da definišu jasne i merljive smernice za planiranje subvencija, koje bi dovele do smanjenja subvencija kao rashoda u budžetu, da detaljno analiziraju programe korišćenja subvencija i isto dokumentuju kako bi javna preduzeća poslovala uz smanjenje subvencija ili bez njih, kao i da uspostave adekvatnu kontrolu u planiranju, korišćenju i izveštavanju o subvencijama.

Kada je reč o drugom izveštaju, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), prilikom planiranja sredstava potrebnih za funkcionisanje protivgradne zaštite, distribuciju protivgradnih raketa i održavanje lansirnih stanica, ne obezbeđuje u dovoljnoj meri zaštitu poljoprivrednih proizvoda i poljoprivrednih proizvođača, ključna je poruka Izveštaja o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Protivgradna zaštita u Republici Srbiji“.

U periodu 2015-2017. godine, Republički hidrometeorološki zavod nije raspolagao optimalnom količinom raketa, ali je u istom periodu i utrošeno manje od količine koja se nalazila u opticaju, rekao je predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor dr Duško Pejović. On je ukazao da je, prema metodologiji RHMZ-a, optimalna količina raketa 12 po lansirnoj stanici.

Predstavljanje izveštaja o revizijiTakođe, na konferenciji je ukazano da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede od ove godine počinje da uvodi probne automatske daljinske lanserne stanice (ADLS) za protivgradnu zaštitu što će krenuti sa teritorije radarskog centra Valjevo. Oprema je instalirana i očekuje se da će od 2019. godine biti u funkciji. Prema navodima Ministarstva, uvođenjem ovog sistema biće eliminisan problem ljudskog faktora i biće potrebno duplo manje lansirnih stanica koje će pokrivati istu površinu teritorije. Grad kao elementarna nepogoda u poslednje tri godine u Srbiji je naneo ukupnu štetu od oko šest milijardi dinara, od čega najviše u poljoprivredi.  Državna revizorska institucija, radi uređenja ove oblasti, dala je odgovarajuće preporuke i Republičkom hidrometeorološkom zavodu i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Dr Duško Pejović, predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor zahvalio se predstavnicima Skupštine AP Vojvodine i Pokrajinske vlade na srdačnom prijemu i izrazio zadovoljstvo velikim interesovanjem i odzivom na današnjoj konferenciji u Novom Sadu. Nakon konferencije u Novom Sadu, ove nedelje, Državna revizorska institucija održaće konferencije u Nišu i u Kragujevcu.