08. 02. 2019.Одржана седница Одбора за пољопривреду

Odbor za poljoprivreduНови Сад, 8. фебруар - Одбор за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 25. седници, размотрио је и већином гласова усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Јавном водопривредном предузећу  “Воде Војводине“. Како је речено у образложењу, предложене су правно техничке измене  у циљу усклађивања оснивачких и других аката поменутог јавног предузећа.   

Одбор за пољопривреду је на данашњој седници већином гласова донео Програм рада Одбора за пољопривреду за 2019. годину. Између осталог, Одбор планира да одржи више седница на којима ће разматрати предлоге програма развоја пољопривреде и села и мере за подстицај развоја, предлоге одлука и општих аката и друга питања из области пољопривреде и руралног развоја, прехрамбене индустрије, сточарства и ветеринарства, водопривреде и вода, шумарства, ловства, аквакултуре, пчеларства, коришћења и унапређивања пољопривредног земљишта и других области. 

Odbor za poljoprivreduТакође, Одбор ће у оквиру својих надлежности наставити да прати и разматра рад, активности и извештаје јавних предузећа и фондова. У плану је и наставак добре праксе одржавања седница ван седишта Одбора, у циљу упознавања са стањем на терену и активног доприноса Одбора у изналажењу позитивних решења у области пољопривреде, водопривреде, шумарства и других сродних грана.