11. 02. 2019.Седница Одбора за образовање и науку

У понедељак, 11. фебруара 2019. године, у сали 3 зграде Скупштине АП Војводине са почетком у 14.00 часова, биће одржана 15. седница Одбора за образовање и науку Скупштине Аутономне покрајине Војводине. За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ “НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИ ПАРК НОВИ САД“;
  2. ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ОДБОРА ЗА 2019.ГОДИНУ;
  3. ИНФОРМАЦИЈА О УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ СА ЗАКЉУЧЦИМА;
  4. ИНФОРМАЦИЈА О УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ СА ЗАКЉУЧЦИМА;
  5. ИНФОРМАЦИЈА О ОБУХВАТУ ДЕЦЕ ОБАВЕЗНИМ ПРИПРЕМНИМ ПРЕДШКОЛСКИМ ПРОГРАМОМ, СА ОСВРТОМ НА ИНКЛУЗИВНО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ СА ЗАКЉУЧЦИМА;
  6. ИНФОРМАЦИЈА О ПРИЈЕМУ УЧЕНИКА У ДОМОВЕ УЧЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ СА ЗАКЉУЧЦИМА;
  7. ПИТАЊА И ПРЕДЛОЗИ.

 

 

 

 

Молимо да извештавате.

 

Надпомнуце: актуалносци и наяви подїйох на сербским язику.