11. 02. 2019.Sednica Odbora za obrazovanje i nauku

U ponedeljak, 11. februara 2019. godine, u sali 3 zgrade Skupštine AP Vojvodine sa početkom u 14.00 časova, biće održana 15. sednica Odbora za obrazovanje i nauku Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

  1. PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O OSNIVANjU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “NAUČNO-TEHNOLOŠKI PARK NOVI SAD“;
  2. PREDLOG GODIŠNjEG PROGRAMA RADA ODBORA ZA 2019.GODINU;
  3. INFORMACIJA O UPISU UČENIKA U PRVI RAZRED SREDNjIH ŠKOLA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI SA ZAKLjUČCIMA;
  4. INFORMACIJA O UPISU UČENIKA U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI SA ZAKLjUČCIMA;
  5. INFORMACIJA O OBUHVATU DECE OBAVEZNIM PRIPREMNIM PREDŠKOLSKIM PROGRAMOM, SA OSVRTOM NA INKLUZIVNO VASPITANjE I OBRAZOVANjE U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI SA ZAKLjUČCIMA;
  6. INFORMACIJA O PRIJEMU UČENIKA U DOMOVE UČENIKA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI SA ZAKLjUČCIMA;
  7. PITANjA I PREDLOZI.

 

 

 

 

Molimo da izveštavate.

 

Poznámka: aktuality a oznámenie udalostí sú v srbskom jazyku.