16. 01. 2019.Održana sednica Ženske parlamentarne mreže

Novi Sad, 16. januar – U Skupštini AP Vojvodine danas je održana 17. sednica Ženske parlamentarne mreže na kojoj je funkciju koordinatorke preuzela pokrajinska poslanica Mia Strajin.

Koordinatorka Strajin zahvalila se na dosadašnjem angažovanju dosadašnjoj koordinatorki Maji Sedlarević i predstavila plan aktivnosti Ženske parlamentarne mreže u narednom periodu. Kako je rečeno, Ženska parlamentarna mreža će i dalje negovati praksu održavanja redovnih konferencija na teme koje su bitne za položaj žena u društvu i njegovo unapređivanje. Takođe, dogovoreno je i da se da puna podrška ženskim odborničkim mrežama u lokalnim samoupravama u kojima one postoje, kao i da se podstakne njihovo formiranje u mestima gde još nisu počele sa radom. 

Članice Ženske parlamentarne mreže prihvatile su i Izveštaj o radu u periodu 25. jun – 31. decembar 2018. godine. U ovom periodu organizovana je Konferencija „Institucionalna podrška ekonomskom osnaživanju žena“, predstavljen je 5. globalnog cilja Ujedinjenih nacija: Postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje svih žena i devojčica i mogućnosti njegovog ostvarivanja, održana je konferencija za novinare povodom početka kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, promovisana je knjiga „Pouke i polemike Milice Miletić Tomić“, priređivačice Vere Kopicl, a razmatran je i Izveštaj Republike Srbije o primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija).