20. 12. 2018.Одржана 27. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Sednica Skupštine AP VojvodineНови Сад, 20. децембар - Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на својој данашњој, 27. по реду седници у актуелном скупштинском сазиву, донела је Покрајинску скупштинску одлуку о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину.

Овом покрајинском скупштинском одлуком, покрајински буџет за 2019. годину износи 74,4 милијарде динара, што је за 1,34 милијарди више у односу на ребалансирани буџет за 2018. годину. Покрајински буџет за 2019. годину пројектован је реално, у складу са фискалном стратегијом и захваљујући фискалној консолидацији оствареној у Републици Србији, планиран је на принципима да се очува достигнуто учешће капиталних расхода, односно инвестиција, ниво подршке мерама социјалне и демографске политике, наставак интензивног улагања у здравствени систем, као и за подршку пројектима у области заштите животне средине. Поред улагања у инфраструктуру и здравство, значајан део буџетских средстава и наредне године биће усмерен у привреду, пољопривреду и друге области, речено је у образложењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину.

Sednica Skupštine AP Vojvodine

У наставку седнице, Скупштина је донела Покрајинску скупштинску одлуку о кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, а затим и пет покрајинских скупштинских одлука о годишњим плановима, програмима рада и мерама подршке у области пољопривреде и њених сродних грана на територији АП Војводине. 

Донете су: Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2019. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2019. години,

Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде АП Војводине за 2019. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за развој ловства АП Војводине за 2019. годину и Покрајинска скупштинска одлука о Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике за развој села на територији АП Војводине у 2019. години.

Даље, у области здравства на подручју Аутономне покрајине Војводине, донет је сет покрајинских скупштинских одлука, како би се обезбедио наставак реализације здравствених програма започетих у претходним годинама и омогућило увођење нових програма и мера здравствене заштите.  У том смислу донете су:

Покрајинска скупштинска одлука о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину, 

Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину, 

Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину, 

Покрајинска скупштинска одлука о Програму унапређивања и лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Програму ране мобилизације критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о Програму ране процене нутритивног статуса критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину, 

Покрајинска скупштинска одлука о Програму раног откривања саркопеније на територији Јужнобачког и Сремског округа за 2019. годину, 

Покрајинска скупштинска одлука о Програму јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину,

Покрајинска скупштинска одлука о остваривању материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете и Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Центра за породични смештај и усвојење „Суботица“.

Покрајинске посланице и посланици, већином гласова изгласали су: Покрајинску скупштинску одлуку о измени Покрајинске скупштинске одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода Футог – Беочин, са елементима детаљне регулације, као и Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Бегечка јама".

Sednica Skupštine AP VojvodineСкупштина је размотрила Предлог Писма о намерама о успостављању пријатељских односа између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Провинције Фуђиен (Народна Република Кина) и донела следеће закључке које је предложила Покрајинска влада:

•Закључује се Писмо о намерама о успостављању пријатељских односа између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Провинције Фуђиен (Народна Република Кина);

•Овлашћује се Игор Мировић, председник Покрајинске владе, да у име Аутономне покрајине Војводине, потпише Писмо о намерама о успостављању пријатељских односа између Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и Провинције Фуђиен (Народна Република Кина).

На данашњој, 27. по реду седници Скупштине Аутономне покрајине Војводине, донета је и Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.