18. 12. 2018.Održana sednica Odbora za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci

Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i brigu o deciNovi Sad, 18. decembar - Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, na svojoj 12. sednici, razmotrio je i usvojio set predloga pokrajinskih skupštinskih odluka o programima za unapređenje javnog zdravlja stanovništva na području Autonomne pokrajine Vojvodine. Donošenjem predloženih skupštinskih odluka, omogućiće se nastavak već započetih programa iz prethodnih godina, kao i uvođenje novih programa i mera zdravstvene zaštite. Odbor je razmotrio i usvojio: Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu neonatalnog skrininga na cističnu fibrozu u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja dijagnostike i lečenja oboljenja štitaste žlezde u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu,

 

Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i brigu o deci

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog otkrivanja promena funkcije i remodelinga leve komore i cirkadijalnog ritma krvnog pritiska kod hipertenzivnih trudnica u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu, dalje, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o programu očuvanja plodnosti kod obolelih od malignih bolesti u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu, 

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o programu ranog prepoznavanja i smanjenja broja mentalnih poremećaja razvojnog doba u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu unapređivanja i lečenja steriliteta biomedicinski potpomognutim oplođenjem i preimplantacionom genetskom dijagnostikom u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o programu rane mobilizacije kritično obolelog hirurškog bolesnika u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu rane procene nutritivnog statusa kritično obolelog hirurškog bolesnika u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2019. godinu, 

Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i brigu o deci

Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu ranog otkrivanja sarkopenije na teritoriji Južnobačkog i Sremskog okruga za 2019. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o Programu javnog zdravlja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu, Predlog pokrajinske skupštinske odluke o ostvarivanju materinskog dodatka za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete i Predlog pokrajinske skupštinske odluke o osnivanju Centra za porodični smeštaj i usvojenje u Subotici. Odbor predlaže Skupštini da razmotri navedene predloge i da donese pokrajinske skupštinske odluke.

 

Megjegyzés: az időszerű hírek és az eseménybejelentő szerb nyelven olvasható.