18. 12. 2018.Oдржана седница Одбора за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци

Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i brigu o deciНови Сад, 18. децембар - Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 12. седници, размотрио је и усвојио сет предлога покрајинских скупштинских одлука о програмима за унапређење јавног здравља становништва на подручју Аутономне покрајине Војводине. Доношењем предложених скупштинских одлука, омогућиће се наставак већ започетих програма из претходних година, као и увођење нових програма и мера здравствене заштите. Одбор је размотрио и усвојио: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања дијагностике и лечења обољења штитасте жлезде у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину,

 

Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i brigu o deci

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања промена функције и ремоделинга леве коморе и циркадијалног ритма крвног притиска код хипертензивних трудница у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину, даље, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму очувања плодности код оболелих од малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину, 

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму раног препознавања и смањења броја менталних поремећаја развојног доба у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму унапређивања и лечења стерилитета биомедицински потпомогнутим оплођењем и преимплантационом генетском дијагностиком у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о програму ране мобилизације критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму ране процене нутритивног статуса критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину, 

Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i brigu o deci

Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму раног откривања саркопеније на територији Јужнобачког и Сремског округа за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Програму јавног здравља за територију Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о остваривању материнског додатка за незапослене мајке за треће или четврто дете и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Центра за породични смештај и усвојење у Суботици. Одбор предлаже Скупштини да размотри наведене предлоге и да донесе покрајинске скупштинске одлуке.