03. 12. 2018.Одржана седница Женске парламентарне мреже

Ženska parlamentarna mrežaНови Сад, 3. децембар - Женска парламентарна мрежа Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 16. по реду седници, разматрала је Извештај Републике Србије о примени Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Истанбулска конвенција).

Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици тзв. “Истанбулска конвенција” представља најсвеобухватнији и обавезујући међународни уговор у овој области чијем доношењу је предходило дугогодишње заузимање, посебно невладиних организација које су активне у промоцији и заштити женских права.

“Истанбулску” конвенцију, Република Србија је потписала 4. априла 2012, а Народна скупштина Републике Србије, 31. октобра 2013. године, донела је Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици. У јуну месецу ове године, Влада Републике Србије усвојила је предлог закључка о усвајању поменутог извештаја. Израду првог државног извештаја који Србија подноси ГРЕВИО експертској групи - међународном телу које је надлежно за праћење реализације, водило је Координационо тело за родну равноправност у сарадњи са 260 субјеката, са националног, покрајинског и локалног нивоа. Након предаје извештаја ГРЕВИО експертској групи, наредни корак је двогодишњи процес евалуације извештаја и активности које је држава предузела обавезавши се на примену Истанбулске конвенције.

Ženska parlamentarna mrežaКада је реч о борби против насиља над женама и родно заснованог насиља, у чему АП Војводина има вишегодишње искуство, координаторка Женске парламентарне мреже Скупштине АП Војводине Маја Седларевић, оценила је да је добро што око тог важног питања постоји политички консензус, као и међуинституционална сарадња и сарадња институција и невладиног сектора. „Умрежене невладине организације и институције увек дају најбоље резултате, јер се жене увек лакше обраћају невладином сектору него институцијама, потврђено је у пракси. Континуирано се ради, али и даље морамо да радимо више на спровођењу акционих планова“, рекла је између осталог, мр Маја Седларевић. 

Током разматрања извештаја, на седници је између осталог, указано на важност даље примене усвојених докумената, заједничко и координирано деловање свих механизама родне равноправности, потребу појачања санкција за починиоце насиља и на ефикаснију заштиту и подршку жртавама насиља, као и на изналажење могућности за побољшање одређених законских решења. Представљена су искуства у раду СОС центара намењених подршци жртвама насиља на подручју АП Војводине.

Ženska parlamentarna mrežaПоред државе и невладиног сектора, медији су такозвани "трећи стуб" у борби против насиља над женама, који има за циљ унапређење квалитета медијског извештавања о родно заснованом насиљу. Новинарка Маша Милеуснић из групе "Новинарке против насиља", представила је на данашњој седници рад те групе и појаснила да је реч о отвореној групи којој могу да се прикључе све новинарке које се баве или желе да се баве овом темом, и на тај начин спрече сензационалистичко и штетно извештавање у медијима. Група је формирана на позив Фонда Б92 и Програма за развој Уједињених нација (УНДП), са циљем да истакне велику одговорност медија када је у питању извештавање о насиљу над женама. „Ми се трудимо да насиље над женама у медијским извештајима буде представљено као друштвени проблем, јер оно то заправо и јесте. Такође, настојимо да, колико год је могуће, утичемо да се смањи број таблоидног извештавања“, казала је Маша Милеуснић.