15. 11. 2018.Održana 26. sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

 Zasedanje Skupštine VojvodineNovi Sad, 15. novembar - Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je svoju 26. po redu sednicu. Pokrajinske poslanice i poslanici izjašnjavali su se o trinaest tačaka usvojenog dnevnog reda današnje sednice.

Skupština je donela Odluku o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Navedenom odlukom, pojedine odredbe Poslovnika precizirane su i dopunjene kako bi se stvorio normativni okvir za efikasniji rad Skupštine. To se prvenstveno odnosi na odredbe kojima se reguliše način dostavljanja materijala poslanicima, te se određeni broj izmena Poslovnika prvenstveno odnosi na davanje prednosti dostavi materijala poslanicima elektronskim putem, a imajući u vidu i planirano uvođenje e – parlamenta, rečeno je u obrazloženju Odluke. Dalje, neke od odredbi su dodatno precizirane i razrađene kako bi se otklonili nesporazumi koji su se u prethodnom periodu pojavljivali u praksi u pogledu forme predloga pokrajinskih skupštinskih odluka i amandmana. Jedna od novina odnosi se i na proširenje prava poslanika, pripadnika nacionalnih zajednica – nacionalnih manjina, da ukoliko su podneli zahtev da im se materijal za sednice Skupštine i odbora dostavlja na jednom od jezika u službenoj upotrebi, imaju pravo da izabrani jezik koriste i u radu skupštinskih odbora.  

Na današnjoj sednici doneta je Pokrajinska skupštinska odluka o ustanovljavanju nagrade Autonomne pokrajine Vojvodine i pokrajinskih priznanja. Ovom pokrajinskom skupštinskom odlukom, ustanovljena je nagrada AP Vojvodine „Mihajlo Pupin“, kao najviše priznanje koje se dodeljuje pojedincu za dugogodišnji rad, lično zalaganje i izuzetne rezultate u svim oblastima stvaralaštva, čime je dat trajan doprinos razvoju AP Vojvodine. 

Zasedanje Skupštine VojvodineUstanovljena su i pokrajinska priznanja za značajna ostvarenja, i to: u oblasti kulture - Priznanje „Ferenc Feher“, umetnosti - Priznanje „Pavle Jovanović“, obrazovanja - Priznanje „Đorđe Natošević“, nauke - Priznanje „Milutin Milanković“, privrede - Priznanje „Lazar Dunđerski“, sporta - Priznanje „Momčilo Tapavica“, u oblasti ljudskih i manjinskih prava - Priznanje „Ljudevit Mičatek“ i u oblasti ravnopravnosti polova - Priznanje „Milica Tomić“.

Pokrajinske poslanice i poslanici su na sednici većinom glasova, izglasali Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu razvoja turizma u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period od 2018. do 2022. godine, a zatim i Pokrajinsku skupštinsku odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene Državnog puta IIA reda br. 100 za potrebe rekonstrukcije i modernizacije puta i izgradnje biciklističke staze na deonici Novi Sad – Stara Pazova ( Do granice sa administrativnim područjem grada Beograda), sa detaljnom razradom.

U nastavku sednice, doneta je Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Zavoda za kulturu Vojvodine. Tim izmenama, promenjen je naziv Zavoda za kulturu Vojvodine, koji nastavlja sa radom pod imenom Kulturni centar Vojvodine „Miloš Crnjanski”. Osnivač Kulturnog centra je AP Vojvodina, a osnivačka prava vrši Pokrajinska vlada, navedeno je u Pokrajinskoj skupštinskoj odluci.

Dalje, doneta je Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti predela izuzetnih odlika „Karaš-Nera“, kao i Pokrajinska skupštinska odluka o izmeni Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

Na današnjoj sednici Skupštine AP Vojvodine, razmotren je Predlog sporazuma o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Županije Arad ( Republika Ruminija), nakon čega su doneti sledeći zaključci:

•Zaključuje se Sporazum o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Županije Arad ( Republika Ruminija);

•Ovlašćuje se Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade, da u ime Autonomne pokrajine Vojvodine potpiše Sporazum o saradnji između Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i Županije Arad (Republika Ruminija).

Razmotren je Predlog memoranduma o saradnji između regije Lombardija (Republika Italija) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i doneti su sledeći zaključci:

•Zaključuje se Memorandum o saradnji između regije Lombardija (Republika Italija) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija);

•Ovlašćuje se Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade, da u ime Autonomne pokrajine Vojvodine potpiše Memorandum o saradnji između regije Lombardija (Republika Italija) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija).

Razmotren je Predlog zajedničke izjave o namerama o saradnji između Deprtmana Val Doaz (Republika Francuska) i Autonomne pokrajine Vojvodne (Republika Srbija) i doneti su sledeći zaključci:

•Zaključuje se Zajednička izjava o namerama o saradnji između Deprtmana Val Doaz (Republika Francuska) i Autonomne pokrajine Vojvodne (Republika Srbija);

•Ovlašćuje se Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade, da u ime Autonomne pokrajine Vojvodine potpiše Zajedničku izjavu o namerama o saradnji između Deprtmana Val Doaz (Republika Francuska) i Autonomne pokrajine Vojvodne (Republika Srbija).

Navedeni Sporazum, Memorandum i Zajednička izjava o namerama o saradnji, sačinjeni su u skladu sa uzajamnom zainteresovanošću navedenih regija da se stvori institucionalni okvir za saradnju u oblastima od zajedničkog interesa i sa ciljem da se podstakne regionalno povezivanje i jačanje međuregionalnih veza.

Zasedanje Skupštine VojvodineSkupština AP Vojvodine je razmotrila i usvojila Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu u periodu januar-septembar 2018. godine. 

Ukupni prihodi i primanja i preneta neutrošena sredstva u periodu januar – septembar 2018. godine, ostvareni su u iznosu od 54.238.071.293,40 dinara, što je 74,06 % u odnosu na planirani obim budžeta na dan 30.09.2018. godine koji je iznosio 73.231.320.279,43 dinara. Ukupni rashodi i izdaci budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u periodu januar – septembar 2018. godine utvrđuju se u ukupnom iznosu od 44.641.996.796,10 dinara ili 60,96 % od planiranih 73.231.320.279,43 dinara. 

Skupština je razmotrila i usvojila Godišnji izveštaj o poslovanju JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad za 2017. godinu i Izveštaj o poslovanju Garancijskog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine za period 01. januar – 31 decembar 2017. godine.

 

Napomena: aktualnosti i najave događaja su na srpskom jeziku.