13. 11. 2018.Саопштење са седница скупштинских одбора

Sednice odbora Skupštine AP VojvodineНови Сад, 13. новембар - Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 32. седници, разматрао је Предлог Заједничке изјаве о намерама о сарадњи између Депртмана Вал Доаз (Република Француска) и Аутономне покрајине Војводне (Република Србија) са Предлогом закључака и Предлог Меморандума о сарадњи између регије Ломбардија (Република Италија) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) са Предлогом закључака Покрајинске владе. 

Меморандуми су сачињени у складу са узајамном заинтересованошћу наведених регија да се створи институционални оквир за сарадњу у областима од заједничког интереса и са циљем да се подстакне регионално повезивање и јачање међурегионалних веза. Одбор је на седници једногласно утврдио техничке измене у тексту неведених предлога и предложио Скупштини да на својој седници размотри предлоге са измењеним текстом и донесе закључке.   

Sednice odbora Skupštine AP Vojvodine

Одбор за за културу и јавно информисање Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју 7. по реду седницу. Одбор је разматрао и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Завода за културу Војводине. Како је наведено у образложењу на седници, предлаже се да Завод за културу Војводине промени назив и настави са радом као Културни центар Војводине „Милош Црњански”. Оснивач Културног центра је АП Војводина, а оснивачка права над установом врши Покрајинска влада.

Одбор за културу и јавно информисање је на данашњој седници разматрао и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања. Предложено је да се установи награда АП Војводине „Михајло Пупин“, као највише признање које се додељује појединцу за дугогодишњи рад, лично залагање и изузетне резултате у свим областима стваралаштва.

Одлуку о додели Покрајинске награде и покрајинских признања доноси Комисија за доделу Покрајинске награде и покрајинских признања. Покрајинска награда и признања додељују се поводом датума од покрајинског значаја, и то: Дана присаједињења Војводине Краљевини Србији (25. новембар), дана обележавања Мајске скупштине (15. мај) и Међународног дана људских права (10. децембар).

Sednice odbora Skupštine AP VojvodineОдбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине је на својој 21. седници, размотрио и прихватио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања. 

Одбор је размотрио Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину у периоду јануар-септембар 2018. године. Укупни приходи и примања и пренета неутрошена средства у периоду јануар – септембар 2018. године, остварени су у износу од 54.238.071.293,40 динара, што је 74,06 % у односу на планирани обим буџета на дан 30.09.2018. године који је износио 73.231.320.279,43 динара. Укупни расходи и издаци буџета Аутономне Покрајине Војводине у периоду јануар – септембар 2018. године утврђују се у укупном износу од 44.641.996.796,10 динара или 60,96 % од планираних 73.231.320.279,43 динара. Након разматрања, Одбор предлаже Скупштини да размотри и усвоји наведени извештај.

Одбор је на седници размотрио и усвојио и Годишњи извештај о пословању ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2017. годину и Извештај о пословању Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за период 01. јануар – 31 децембар 2017. године.

Sednice odbora Skupštine AP VojvodineОдбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју 23. седницу, на којој је са становишта усклађености са покрајинским Статутом и прописима, разматрао Амандмане на Предлог одлуке о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине АП Војводине и Амандмане на Предлог покрајинске скупштинске одлуке о установљавању награде Аутономне покрајине Војводине и покрајинских признања. Одбор је мишљења да амандмане не треба прихватити.