07. 11. 2018.Poslanik Kovač izabran za potpredsednika Komiteta uprave Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti SE

Strazbur/Novi Sad, 7. novembar – Poslanik Skupštine APV i član delegacije Republike Srbije pri Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope Matija Kovač izabran je za potpredsednika Komiteta uprave Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope.

Na 35. sednici Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, koji se održava u Strazburu, između 600 članova Kongresa biralo 34 člana za rukovodeće pozicije u okviru Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope.

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope je vid panevropskog političkog okupljanja, koji obuhvata 648 članova, izabranih političara, koji predstavljaju više od 200 000 lokalnih i regionalnih vlasti iz 47 evropskih zemalja.

Kongres je telo koje predstavlja lokalne i regionalne vlasti u Savetu Evrope, političkoj organizaciji osnovanoj 1949. godine u svrhu odbrane principa demokratije, ljudkih prava i vladavine prava, pored Komiteta ministara i Parlamentarne skupštine koji predstavljaju vlade i parlamente država članica.

Glavni cilj političkog i praktičnog delovanja Kongresa je promocija demokratije na lokalnom i regionalnom nivou u Evropi i da nadgledanje primene Evropske povelje o lokalnoj samoupravi u državama članicama Saveta Evrope.