06. 11. 2018.Održana sednica Ženske parlamentarne mreže

Ženska parlamentarna mrežaNovi Sad, 6. Novembar -  Ženska parlamentarna mreža Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održala je svoju 14. sednicu na kojoj je razmatrala Globalni cilj održivog razvoja Ujedinjenih nacija posvećen postizanju rodne ravnopravnosti i osnaživanje svih žena i devojčica.

Pored članica Mreže, sednici su prisustvovale i predstavnice i predstavnici Švedskog međunarodnog instituta za lokalnu demokratiju (ICLD), univerzitetski profesori iz Švedske, Sjedinjenih američkih država, Velike Britanije i Ugande, koji su na sednici predstavili Globalni cilj Ujedinjenih nacija: Postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje svih žena i devojčica i mogućnosti njegovog ostvarivanja. Sednici je prisusutvovala i Sonja Liht, predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost.

Otvarajući sednicu, mr Maja Sedlarević, koordinatorka Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine, zahvalila se gošćama i gostima na učešću na današnjoj sednici i ukazala na značaj promovisanja i sprovođenja Globalnog cilja održivog razvoja Ujedinjenih nacija posvećenog postizanju rodne ravnopravnosti na regionalnom i lokalnom nivou. Ona je predstavila ličnu kartu Ženske parlamentarne mreže naglašavajući da se članice mreže, kao pripadnice različitih političkih opcija, svojim angažmanom, zajedničkim radom i aktivnostima, trude da doprinesu rodnoj ravnopravnosti i boljem životu svih građanki i građana AP Vojvodine. Mr Maja Sedlarević je gošćama i gostima sednice ukazala da AP Vojvodina ima dobre mehanizme rodne ravnopravnosti i dvodecenijsko bogato iskustvo u radu na ostvarivanju rodne ravnopravnosti u svom punom kapacitetu.

Ženska parlamentarna mrežaRajka Vujović, članica Mreže, zahvalila se na međunarodnoj podršci i ukazala da je na taj način ova važna tema današnje sednice dobila potrebnu širinu i na regionalnom nivou. Srbija je prepoznala značaj navedenog Globalnog cilja održivog razvoja Ujedinjenih nacija, Agende 2030 "Ciljevi održivog razvoja", i aktivno učestvuje u sprovođenju sa namerom da kreira društvo u kome svi ljudi žive dostojanstveno. „Današnji dijalog će nam pružiti iskustva i primere dobre prakse u razvijenim evropskim državama kao što je Švedska, da bi smo videli kako da postignemo bolje rezultaate na polju rodne ravnopravnosti“, kazala je Rajka Vujović.

Švedski međunarodni institut za lokalnu demokratiju (ICLD), svoje aktivnosti fokusira na osnaživanje političarki za učešće u javnom i političkom životu, kao i na pronalaženje strategija za povećanje broja žena na pozicijama donošenja odluka. O iskustvima Švedske u ostvarivanje rodne ravnopravnosti i informacijama u vezi sa petim ciljem održivog razvoja posvećenog osnaživanju svih žena i devojčica, na današnjoj sednici Ženske parlamentarne mreže, govorili su:

Joakim Vaern, zamenik šefa Misije Ambasade Švedske u Beogradu, Anika Bjorkdal, profesorka na Departmanu za političke nauke na Univerzitetu u Lundu i Sonja Liht, predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Moderatorka panela na današnjoj sednici bila je Ana Marija Vargas, doktorka nauka, direktorka Naučnog centra u Švedskoj.

Ženska parlamentarna mrežaU izlaganjima je navedeno da ciljevi održivog razvoja (COR) predstavljaju skup ciljeva koji se odnose na budući društveni i ekonomski razvoj u skladu sa principima održivosti. Njih su stvorile Ujedinjene nacije, a promovišu se kao Globalni ciljevi za održivi razvoj. Oni su zamenili Milenijumske ciljeve razvoja koji su prestali da važe krajem 2015. Ciljevi održivog razvoja su na snazi od 2015. do 2030. Postoji 17 glavnih ciljeva, a u okviru njih 169 posebno određenih ciljeva.

Cilj 5. obuhvata postizanje rodne ravnopravnosti i posvećenost osnaživanju svih žena i devojčica. Ovaj cilj obuhvata okončanje svih oblika diskriminacije protiv žena i devojčica, eliminisanje svih oblika nasilja nad ženama i devojčicama u javnoj i privatnoj sferi, uključujući trgovinu ljudima, odnosno seksualnu eksploataciju i druge oblike eksploatacije, zatim, eliminaciju svih štetnih praksi kao što su dečiji, rani i nasilni brakovi i obrezivanje ženskih genitalija. Zatim, prepoznavanje i vrednovanje neplaćenog staranja i rada u domaćinstvu kroz obezbeđivanje javnih usluga, infrastrukture i politike socijalne zaštite, kao i stvaranje sigurnosti da žene u potpunosti i delotvorno učestvuju i imaju jednake mogućnosti da učestvuju u rukovođenju na svim nivoima donošenja odluka u političkom, privrednom i javnom životu, kao i brojne druge aktivnosti na stvaranju dobrih uslova i unapređenju prava žena i sprovođenju reformi u tom pogledu.

Mr Maja SedlarevićNa današnjoj sednici Ženske parlamentarne mreže ukazano je da se u Republici Srbiji i AP Vojvodini za Cilj 5. vezuju sledeće strategije: Strategija prevencije i zaštite od diskriminacije; Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne  ravnopravnosti 2009-2015; Nacionalna strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja; Nacionalna strategija za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima; Nacionalna strategija zapošljavanja za period 2011-2020. godine; Strategija razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine; Strategija za podršku i razvoj malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti; Strategija razvoja elektronskih komunikacija u Republici Srbiji od 2010. do 2020. godine, kao i Strategija borbe protiv trgovine ljudima u Republici Srbiji.