16. 10. 2018.PRVA GODIŠNjA KONFERENCIJA LOKALNIH SKUPŠTINA SRBIJE

PRVA GODIŠNjA KONFERENCIJA LOKALNIH SKUPŠTINA SRBIJE održaće se u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine18. i 19. oktobra 2018. godine, uz učešće predstavnika preko 100 skupština opština i gradova Republike Srbije.

Konferenciju organizuje Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine i Grad Novi Sad, u saradnji sa projektom  "Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine - druga faza", koju finansira Vlada Švajcarske, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Konferencija je rezultat kontinuirane saradnje Grada Novog Sada, AP Vojvodine, Vlade Švajcarske i UNDP-a, započete prošlog oktobra na skupu posvećenom digitalizaciji i funkcionisanju E-parlamenta.

Cilj održavanja PRVE GODIŠNjE KONFERENCIJE LOKALNIH SKUPŠTINA SRBIJE je da se utvrde modaliteti saradnje i razmene iskustva, u svetlu donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi.

Kroz panel diskusije učesnicima će biti predstavljeni zakonski propisi, koji uvode nove pravne alate radi jačanja nadzorne uloge skupština na lokalnom nivou, kao i novu parlamentarnu praksu: javna slušanja i postupak javne rasprave. Takođe, posebna pažnja će biti posvećena primeni i uticaju digitalnih platformi i inovacija na parlamente, ali i na pozitivne promene po pitanju javnosti u radu na lokalnom nivou kako bi se uspostavila što efikasnija dvosmerna komunikacija sa građanima. Pored navedenih tema, učesnicima konferencije biće ukazano na značaj koje lokalne skupštine imaju za ostvarivanje i praćenje sprovođenja Ciljeva održivog razvoja .

PRVA GODIŠNjA KONFERENCIJA LOKALNIH SKUPŠTINA CRBIJE uspostaviće platformu za saradnju i razmenu iskustva između skupština opština i gradova, uz promociju principa javnosti u radu i odgovornog upravljanja. Ideja je da ovakav vid okupljanja predstavnika parlamenata, postane redovna praksa. Na konferenciji je predviđeno učešće visokih predstavnika republičke i pokrajinske administracije, Grada Novog Sada, kao i predstavnika lokalnih samouprava, diplomatskog kora, međunarodnih organizacija, regionalnih razvojnih agencija, predstavnika privatnog i nevladinog sektora.

Svečano otvaranje Konferencije je 18. oktobra 2018., u 10 časova, u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine. 

Molimo da izveštavate.