27. 09. 2018.Завршено Јесење заседање, Летња академија АЕР-а у Новом Саду 2019.

Нови Сад, 27. септембар  - Дебатама и састанцима тематских радних група, данас је у Скупштини АПВ завршено тродневно Јесење пленарно заседање комитета Скупштине европских регија (АЕР). 

Како су нагласили највиши представници ове најутицајније мреже региона у Европи, АП Војводина и њен парламент су успешном организацијом још једном потврдили да су с правом препознати као једна од најактивнијих и најпосвећенијих чланица АЕР-а. 

Према њиховим оценама, успешност овог заседања, као и првог Регионалног пословног форума који је, на иницијативу Скупштине АПВ и АЕР-а, одржан паралелно са Јесењим заседањем, пружила је додатну енергију чланицама за још интезивније контакте и конкретне пројекте. 

Представници АЕР-а су нагласили да је више од 150 учесника заседања у Новом Саду снажна потврда опредељености чланица ка активностима АЕР-а, а да су, захваљујући АП Војводини и успешној организацији овог догађаја, заинтересованост за активно учешће исказале и Сардинија, Шкотска и Источна Словенија.

Последењег дана пленарног заседања одржан је састанак Организационог одбора Летње академије АЕР-а за 2019. годину. 

Након успешне организације Летње академије у сарадњи са АЕР-ом 2014. године и позитивних утисака учесника тог догађаја из свих делова Европе, АП Војводина ће 2019. године поново бити домаћин ове значајне манифестације. Академија се сваке године одржава у једној од регија чланица АЕР-а, а на догађају учествује више од стотину младих регионалних лидера, политичара, службеника и активиста који се баве омладинском политиком. 

У форми радионица и дебата које су организоване у оквиру пленарног заседања, радне групе су се бавиле практичним примерима у вези са темама које су у фокусу рада комитета. 

Радна група за енергетику и климатске промене разматрала је како циљеви одрживог развоја могу бити искоришћени као политички оквир. Разговарано је о могућностима и стварању оквира за одрживо управљање животном средином, одрживо коришћење енергије, као и о климатским променама, где су представљени примери праксе у Републици Србији и регијама из Норвешке.

Радна група за транспорт и мобилност, дискутовала је о одрживој урбаној мобилности, где су такође представљени примери неких од региона. 

Чланови АЕР-а разговарали су и о изазовима са којима се региони и њихове матичне државе суочавају везано за процесе дечијих миграција, првенствено деце миграната без родитељског старања. Сара Сомер, представница Европског програма за интеграције и миграције, представила је примере пракси које су дале добре резултате у пријему, збрињавању и интегрисању деце миграната, а разговарано је и о искуствима различитих региона и потреби да по овом питању сарађују сви нивои власти, надлежне институције, невладин сектор и друштво у целини.     

На састанку Радне групе за рурални развој представљена одржана је презентација Програма Европске комисије под називом „Taiex-eir“, који подржава учење из искуства других како би се побољшала политика очувања животне средине.  

Председавајућа Радне групе за рурални развој Олимпиа Нагоје, представила је активности и планове овог стручног радног тела, као и актуелности у вези са пројектима у области руралног развоја, које у сарадњи са европским партнерима заједнички реализује регија Дољ из Румуније.

Члановима Радне групе представљене су и надлежности и делокуг рада ресорног Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у Покрајинској влади, као и примери добре праксе у овој области у Војводини, са акцентом на област одлагања отпада и заштите вода у покрајини, о чему је говорила представница ресорног покрајинског секретаријата, Светлана Марушић.

Мишљења и закључци са дебата и радионица, како је наглашено, биће узети у обзир приликом формирања даљих праваца у деловању АЕР-а.