25. 09. 2018.Vojvodini uručeno priznanje za aktivno učešće i doprinos u radu Skupštine evropskih regija

Damir ZobenicaNovi Sad, 25. sepetembar – U znak priznanja za aktivno učešć́e i doprinos u radu Skupštine evropskih regiona AER, najveće regionalne mreže u Evropi, Autonomnoj pokrajini Vojvodini danas je u Novom Sadu dodeljeno posebno priznanje ove međuregionalne organizacije pod nazivom „Shine-Bright“. Priznanje je uručeno prvog dana Jesenjeg plenarnog zasedanja komiteta AER-a, stručnih radnih tela ove organizacije, koje se tokom tri dana održava u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine. 

U ime Pokrajine, priznanje je primio Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i potpredsednik Skupštine evropskih regiona AER. Potpredsednik Zobenica je izrazio zadovoljstvo i zahvalio se na priznanju u ime AP Vojvodine i u svoje lično ime, naglašavajući da će AP Vojvodina nastaviti kontinuitet u radu AER-a, gde je prepoznata i više puta pohvaljena kao jedna od najaktivnijih regija, među članicama ove mreže, koja u svom članstvu broji blizu dvestotine regiona iz svih delova Evrope. Ovom prilikom, potpredsednik Zobenica je AER-u i svim njegovim predstavnicima i regijama članicama, poželeo uspešan rad i dobre rezultate u predstojećem periodu.

Damir ZobenicaU obrazloženju je naglašeno da je na sastancima AER-a, koji su održani u proleće ove godine u Londonu, doneta odluka da se regiji Vojvodina dodeli posebno priznanje pod nazivom „Shine-Bright“. Istaknut je poseban doprinos AP Vojvodine u naporima i aktivnostima na uključivanju i implementaciji jednakih moguć́nosti. AP Vojvodina je organizovala dva foruma o jednakim moguć́nostima, i to jedan u Timisu posvećen ženama u vanrednim situacijama i drugi u Beču koji je obradio temu implementacije ljudskih prava na regionalnom nivou. Kako je rečeno, AP Vojvodina je koordinirala napore predstavnika AER-ovog Komiteta za jednake moguć́nosti i organizovala nekoliko radnih sastanaka u protekloj godini, što sve zajedno predstavlja veliki doprinos i više nego dovoljan razlog za priznanje.  

Pored dodele specijalnog priznanja AER-a AP Vojvodini, prvog dana Jesenjeg plenarnog zasedanja na zajedničkoj sednici svih komiteta AER-a, Matju Mori, generalni sekretar ove najveće mreže evropskih regija predstavio je dosadašnje rezultate i buduće ciljeve rada AER-a. O programima AER-a, između ostalih, govorili su i Ester Estanu, predsednica AER-ovog programa EUROODISEJ, Masimo Temuci, direktor Biroa za zapošljavanje Sardinije, kao i koordinator dela AER-ovih programa, Andres Munjoz Rojo. Na sastanku je bilo reči i o Letnjoj akademiji AER-a, čiji će domaćin naredne godine takođe biti Autonomna pokrajina Vojvodina, zatim o AER-ovoj Regionalnoj mreži mladih o čemu je pričala Gloria Vitali, predsednica te mreže koja je sastavni deo AER-a. Takođe, diskutovalo se i o AER-ovim projektima čija je realizacija u toku kao i o novim aktivnostima.

Snežana Sedlar

Prvog dana zasedanja, poseban akcenat imala je i Debata o regionalnom razvoju na kojoj je u fokusu bila diskusija u vezi sa otvaranjem javnih podataka i njihovim upravljanjem u regionima. Debata je okupila regionalne kreatore politika i stručnjake u oblasti upravljanja podacima, koji su razgovarali o izazovima i moguć́nostima otvaranja i upravljanja podacima. Svakodnevno, javne institucije u regionima prikupljaju i generišu ogromne količine podataka. Ovi podaci se mogu ponovo koristiti za kreiranje ili poboljšanje usluga kako privatnih tako i javnih. Otvaranjem javnih podataka, regioni mogu poveć́ati inovativnost, transparentnost i efikasnost. Međutim, to pitanje pokreć́e i niz izazova vezanih za upotrebu i pristupačnost podataka, rečeno je između ostalog na debati. 

Snežana Sedlar

U Naredna dva dana zasedanja, odgovarajuća radna tela AER-a, diskutovaće o takozvanoj ekonomiji deljenja i regionalnom razvoju, socijalnom preduzetništvu, javnom zdravlju, o programima razmene državnih službenika u regionima, o kulturi, obrazovanju i mladima. Zatim, o ciljevima održivog razvoja, energetici, klimatskim promenama, o održivoj urbanoj mobilnosti, transportu, migraciji kao i o upravljanju otpadom u ruralnim područjima.