18. 09. 2018.Одржана 24. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

SednicaНови Сад, 18. септембар - Скупштина Аутономне покрајине Војводине одржала је своју 24. седницу у актуелном сазиву. Покрајинске посланице и посланици изјашњавали су се о дванаест тачака утврђеног дневног реда данашње седнице. На почетку седнице, Скупштина АП Војводине донела је Покрајинску скупштинску одлуку о Покрајинском антикорупцијском плану. На седници су донете: Покрајинска скупштинска одлука о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период 2017-2021. године и Покрајинска скупштинска одлука о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине.

Већином гласова, Скупштина је донела Покрајинску скупштинску одлуку о броју и просторном распореду јавних средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине. Мрежу јавних средњих школа на територији АП Војводине чини 129 средњих школа распоређених у седам округа. Наведеном покрајинском скупштинском одлуком, предвиђено је да се у општинама Нови Кнежевац и Апатин, по две постојеће школе споје у једну школу. У Новом Кнежевцу, планирано је спајање Гимназије и Средње стручне школе Доситеј Обрадовић, док је у Апатину планирано спајање Гимназије Никола Тесла и Средње грађевинске и дрвопрерађивачке стручне школе.

SednicaНа седници је изгласана Покрајинска скупштинска одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине. Скупштина је размотрила Предлог меморандума о намерама о сарадњи између Нижегородске области (Руска Федерација) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и донела Закључке које је предложила Покрајинска влада.

У наставку заседања, Скупштина је размотрила и усвојила Извештај о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину у периоду јануар – јун 2018. године. Укупно пројектован обим буџета за 2018. годину износи 73,111 милијарди динара. Остварени приходи и примања буџета у првој половини ове године са пренетим неутрошеним средствима, износе 38,126 милијарди динара или 52,15 одсто од укупно пројектованог буџета. Расходи и издаци буџета су извршени у износу од 28,073 милијарде динара или 38,40 одсто од планираних 73,111 милијарди динара. У првих шест месеци, буџетски суфицит остварен је у износу од 4,643 милијарде динара, наведено је у извештају.

Скупштина АП Војводине је на данашњој седници размотрила и усвојила и следећа три извештаја: Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад за 2017. годину, Годишњи извештај о пословању за 2017. годину ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин и Извештај о пословању Туристичке организације Војводине за 2017. годину. На крају заседања донета је Одлука о изменама Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.