17. 09. 2018.24. sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine

U utorak, 18. septembra 2018. godine, u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine sa početkom u 10.00 časova, biće održana 24. sednica Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

1.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O POKRAJINSKOM ANTIKORUPCIJSKOM PLANU;

2.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O IZMENI I DOPUNI POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O ORGANIZOVANjU JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD;

3.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O DONOŠENjU PROGRAMA IMPLEMENTACIJE REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA PERIOD 2017-2021. GODINE;

4.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O PRIBAVLjANjU, RASPOLAGANjU I UPRAVLjANjU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

5.PREDLOG POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BROJU I PROSTORNOM RASPOREDU JAVNIH SREDNjIH ŠKOLA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE;

6.PREDLOG MEMORANDUMA O NAMERAMA O SARADNjI IZMEĐU NIŽEGORODSKE OBLASTI (RUSKA FEDERACIJA) I AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (REPUBLIKA SRBIJA) SA PREDLOGOM ZAKLjUČAKA;

7.IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE O BUDžETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU, U PERIODU JANUAR – JUN 2018. GODINE;

8.GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANjE I PROJEKTOVANjE „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD ZA 2017. GODINU;

9.GODIŠNjI IZVEŠTAJ O POSLOVANjU ZA 2017. GODINU JP „VOJVODINAŠUME“ PETROVARADIN;

10.IZVEŠTAJ O POSLOVANjU TURISTIČKE ORGANIZACIJE VOJVODINE ZA 2017. GODINU.

 

Molimo da izveštavate.

 

 

Please note: current affairs and announcements are in the Serbian language.