14. 09. 2018.Информација са одржаних седница скупштинских одбора

Odbor za zaštitu životne sredineНови Сад, 14. септембар - На својој 16. седници, Одбор за урбанизам, просторно планирање и заштиту животне средине Скупштине Аутономне покрајине Војводине размотрио је и усвојио: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о доношењу Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период 2017-2021. године, као и Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад за 2017. годину.

Одбор за европске интеграције и међурегионалну сарадњу Скупштине Аутономне покрајине Војводине одржао је своју 31. седницу. Одбор је размотрио и једногласно усвојио Предлог Меморандума о намерама о сарадњи између Нижегородске области (Руска федерација) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија), са Предлогом закључака које је утврдила Покрајинска влада. Предлог Меморандума сачињен је у складу са узајамно израженом вољом обе стране да се сарадња у областима од посебног значаја и заједничког интереса формализује, конкретизује, продуби и даље унапређује. Одбор предлаже Скупштини АП Војводине да размотри и прихвати Предлог Меморандума о намерама о сарадњи између Нижегородске области (Руска федерација) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и да донесе закључке које је предложила Покрајинска влада.

Odbor za poljoprivreduНа својој 21. седници, Одбор за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине упознао се са Годишњим извештајем о пословању за 2017. годину ЈП “Војводинашуме“, Петроварадин. Извештај је чланицама и члановима Одбора представила Марта Такач, директорка овог јавног предузећа. Како је наведено у образложењу на седници, у 2017. години, у захтевним тржишним условима, предузеће је успело интегрално да газдује шумама и да управља заштићеним природним добрима и ловиштима у складу са приинципима одрживог развоја уз повећање шумовитости и унапређење постојећег шумског фонда АП Војводине. Одбор је на седници прихватио наведени извештај.   

Одбор за организацију управе и локалну самоуправу Скупштине Аутономне покрајине Војводине је, на својој  13. по реду седници, разматрао и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, као и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском антикорупцијском плану.