29. 06. 2018.Pastor na obeležavanju 40. godišnjice Gerontološkog centra u Subotici

– Predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor prisustvovao je danas svečanom obeležavanju 40. godišnjice Gerontološkog centra u Subotici. 

Prema rečima direktora Gerontološkog centra Subotica dr Nenada Ivaniševića svaki od oblika brige o invalidnim, obolelim, ostarelim korisnicima usluga Gerontološkog centra osmišljen je sa ciljem da pruži potrebnu podršku i zaštitu, medicinsku negu, kulturno, zabavno, rekreativne i druge sadržaje.

Najveća i najznačajnija socijalno-zdravstvena ustanova za zbrinjavanje odraslih i starih lica, Gerontološki centar Subotica, osnovan je 1978. godine, integracijom Centra za kućnu negu, Doma za odrasla lica, Doma za negu i objekta "Dudova Šuma". 

Gerontološki centar svoju delatnost realizuje kroz oblike vaninstitucionalne i institucionalne zaštite, putem otvorena zaštite (gerontološki klubovi i služba za kućnu negu i pomoć u kući), obezbeđivanja određenih usluga stanarima objekta "Zaštićeno stanovanje", kao i kroz institucionalnu zaštitu, smeštajem u Dom "Dudova šuma“, Dom za negu i Dom za odrasla lica.

Svečanosti je prosustvovao i pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić.