25. 06. 2018. U Skupštini APV održana javna rasprava o Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti

Novi Sad, 25. jun – U organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije, u Skupštini AP Vojvodine danas je održana javna rasprava o Nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Zahvaljujući se Skupštini APV na pomoći u organizaciji, državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dr Stana Božović istakla je da je veoma raduje što se prva u nizu javnih rasprava o ovom važnom zakonskom predlogu održava upravo u Novom Sadu i AP Vojvodini, te da u predstojećem periodu slede i rasprave u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Novom Pazaru. 

Pozdravljajući veliki broj učesnika na današnjoj raspravi, predsednik Skupštine APV Ištvan Pastor istakao je da su upravo u sali Skupštine APV, u poslednjih 16 godina, donete ključne odluke koje su utemeljile rodnu demokratiju u Vojvodini i Srbiji. 

„Samo neke od njih su Odluka o Pokrajinskom ombudsmanu iz 2002. godine, Pokrajinska skupštinska odluka o ravnopravnosti polova iz 2004. godine, kao i odluka o osnivanju Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova i Deklaracija o ravnopravnosti polova. Godine 2008. Skupština AP Vojvodine donela je Strategiju za zaštitu od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja, 2013. formirana je Ženska parlamentarna mreža, a krajem 2014. doneta je i Odluka o Programu za zaštitu žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodini za period do 2020“, istakao je Pastor i naglasio da  Odbor za ravnopravnost polova Skupštine APV i Ženska parlamentarna mreža kontinuirano podstiču i promovišu značaj lokalnih komisija za rodnu ravnopravnost kao i osnivanje ženskih odborničkih grupa u opštinskim i skupštinama gradova na području AP Vojvodine. 

Predsednik Pastor govorio je i o zastupljenosti žena u skupštinskim klupama APV, podsetivši da je u junu 2014. Skupština APV usvojila novu Pokrajinsku skupštinsku odluku o izboru poslanika, kojom se menjaju  izborna  pravila i uvodi samo proporcionalni izborni sistem, tako da su u sazivu konstituisanom 2. juna 2016. u Skupštini AP Vojvodine 42 poslanice, odnosno 35 odsto od ukupnog broja poslanika. 

„Kada je reč o ovoj temi posebno naglašavam da je ključna reč bila i ostala – solidarnost.  Duboko sam uveren da ženama ne trebaju saveti, njima je potrebna podrška, ne samo podrška muških kolega i partnera, već u istoj meri i podrška i solidarnost žena. Samo kroz mrežu solidarnosti, muške i ženske solidarnosti, možemo govoriti o rodnoj demokratiji. A bez rodne demokratije nema ni demokratije u Srbiji“, naglasio je Pastor. 

Potpredsednik Pokrajinske vlade Đorđe Milićević, pozdravljajući prisutne na otvaranju javne rasprave, naglasio je da u svim segmentima svog delovanja aktuelna Pokrajinska vlada rodnu ravnopravnost izdvaja kao jedan od svojih ne samo deklarativnih, nego suštinskih prioriteta. 

„Načela jednakih mogućnosti i za žene i muškarce, stvaranje uslova za njihovo ravnopravno učešće u svim oblastima društvenog života i, najzad, sprečavanje svakog oblika rodno zasnovane diskriminacije nisu samo politička, već ljudska i moralna načela na kojima zasnivamo sopstveno delovanje“, kazao je potpredsednik Milićević.

Tokom uvodnih obraćanja, učesnicima današnje rasprave obratili su se i Mia Strajin, predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost i koordinatorka Ženske parlamentarne mreže Skupštine APV, Diana Milović, direktorka Zavoda za ravnopravnost polova, Srđan Kružević, zamenik gradonačelnika Grada Novog Sada i Mirjana Vasilić, predsednica Komisije za rodnu ravnopravnost Grada Novog Sada. 

Javnoj raspravi prisustvovala je i potpredsednica Skupštine APV Snežana Sedlar, a na skupu je govorio i veliki broj ekspertkinja za oblast rodne ravnopravnosti i sprečavanja diskriminacije. 

 

Napomena: aktualnosti i najave događaja su na srpskom jeziku.