19. 06. 2018.Održana 23. sednica Skupštine AP Vojvodine

Sednica Skupštine AP VojvodineNovi Sad, 19. jun - Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je danas svoju 23. sednicu u aktuelnom sazivu. Većinom glasova od ukupnog broja poslanika, Skupština AP Vojvodine donela je na sednici Pokrajinsku skupštinsku odluku o utvrđivanju i svečanom obeležavanju datuma od pokrajinskog značaja. Osnovni razlog donošenja navedene pokrajinske skupštinske odluke jeste nastojanje da se sačuvaju od zaborava, istaknu i obeleže najvažniji događaji koji su u prošlosti presudno uticali na život srpskog i drugih naroda na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, na stvaranje Vojvodine i njenu dalju istorijsku sudbinu, navedeno je u obrazloženju na današnjoj sednici. 

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o utvrđivanju i svečanom obeležavanju datuma od pokrajinskog značaja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini kao datumi od pokrajinskog značaja, utvrđuju se i svečano obeležavaju:

-25. novembar, povodom dana kada je 1918. godine Velika narodna skupština u Novom Sadu proglasila prisjedinjenje Banata, Bačke i Baranje Kraljevini Srbiji;

-15. maj, povodom Majske skupštine održane u Sremskim Karlovcima, 13. i 15. maja 1848. godine, na kojoj je proglašeno stvaranje Srpske Vojvodine;

-10. decembar, Međunarodni dan ljudskih prava, dan kada je 1948. godine potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim  pravima i prvi put u istoriji čovečanstva priznato pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost, bez ikakvih razlika.  

Sednica Skupštine AP VojvodineNacionalne manjine – nacionalne zajednice koje žive na teritoriji AP Vojvodine svoje praznike utvrđuju i obeležavaju u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje položaj nacionalnih saveta nacionalnih manjina i zaštita prava i sloboda nacionalnih manjina. Praznici nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica čiji su jezici u službenoj upotrebi u radu organa AP Vojvodine, a koji se ovom pokrajinskom skupštinskom odlukom utvrđuju i svečano obeležavaju su:

-20. avgust, praznik Mađarske nacionalne manjine – nacionalne zajednice, dan kada je kralj državotvorac CB. Ištvan proglašen za sveca;

-10. avgust, praznik Slovačke nacionalne manjine – nacionalne zajednice, dan kada se održavaju Slovačke narodne svečanosti;

-16. oktobar, praznik Hrvatske nacionalne manjine – nacionalne zajednice, dan kada je rođen ban Jelačić;

-1. decembar, praznik Rumunske nacionalne manjine -nacionalne zajednice, dan kada je proglašeno ujedinjenje Rumunije;

-17. januar, praznik Rusinske nacionalne manjine - nacionalne zajednice, dan kada je počelo naseljavanje Rusinskih grkokatoličkih porodica na tadašnju pustaru Veliki Krstur.

Skupština je razmotrila Predlog sporazuma o saradnji između Vojvodstva Lubuš (Republika Poljska) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija) i donela sledeće zaključke:

•Zaključuje se Sporazum o saradnji između Vojvodstva Lubuš (Republika Poljska) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija);

•Ovlašćuje se Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade, da u ime Autonomne pokrajine Vojvodine, potpiše Sporazum o saradnji između Vojvodstva Lubuš (Republika Poljska) i Autonomne pokrajine Vojvodine (Republika Srbija). 

Sednica Skupštine AP VojvodineU nastavku sednice, Skupština AP Vojvodine donela je Pokrajinsku skupštinsku odluku o rebalansu budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu. Rebalansom se pokrajinski budžet postavlja na nivou od 73,08 milijardi dinara sa visinom deficita od 6,4 milijardi dinara, odnosno oko 9,8 odsto ukupnih prihoda. Ključna obeležja ovog rebalansa su povećanje agrarnog budžeta i sredstava za dalja kapitalna ulaganja u vodoprivredu, zatim ulaganja u objekte, opremu i plansku dokumentaciju za kvalitetnije sprovođenje zdravstvene i socijalne zaštite i uspostavljanje novih institucionalnih mehanizama za delovanje u oblasti pronalitetne politike i zaštite kulturnog nasleđa. Ovim rebalansom se nastavlja tendencija rasta obima budžeta, odnosno za manje od dve godine, budžet je sa 62 milijardi dinara povećan za 11 milijardi dinara, ili za gotovo 20 odsto.

Na sednici su donete tri pokrajinske skupštinske odluke u oblasti poljoprivrede i srodnih delatnosti i to: Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama i dopunama Pokrajinske skupštinske odluke o Programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini, Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za vode Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu, kao i Pokrajinska skupštinska odluka o izmenama Pokrajinske skupštinske odluke o Godišnjem programu korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

Na sednici je razmotren i usvojen Izveštaj o poslovanju Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta za 2016. i 2017. godinu. Doneta je i Odluka o izmenama Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika.