19. 06. 2018.Одржана 23. седница Скупштине АП Војводине

Sednica Skupštine AP VojvodineНови Сад, 19. јун - Скупштина Аутономне покрајине Војводине одржала је данас своју 23. седницу у актуелном сазиву. Већином гласова од укупног броја посланика, Скупштина АП Војводине донела је на седници Покрајинску скупштинску одлуку о утврђивању и свечаном обележавању датума од покрајинског значаја. Основни разлог доношења наведене покрајинске скупштинске одлуке јесте настојање да се сачувају од заборава, истакну и обележе најважнији догађаји који су у прошлости пресудно утицали на живот српског и других народа на територији Аутономне покрајине Војводине, на стварање Војводине и њену даљу историјску судбину, наведено је у образложењу на данашњој седници. 

Покрајинском скупштинском одлуком о утврђивању и свечаном обележавању датума од покрајинског значаја у Аутономној покрајини Војводини као датуми од покрајинског значаја, утврђују се и свечано обележавају:

-25. новембар, поводом дана када је 1918. године Велика народна скупштина у Новом Саду прогласила присједињење Баната, Бачке и Барање Краљевини Србији;

-15. мај, поводом Мајске скупштине одржане у Сремским Карловцима, 13. и 15. маја 1848. године, на којој је проглашено стварање Српске Војводине;

-10. децембар, Међународни дан људских права, дан када је 1948. године потписана Универзална декларација о људским  правима и први пут у историји човечанства признато право свих људи на живот, слободу и сигурност, без икаквих разлика.  

Sednica Skupštine AP VojvodineНационалне мањине – националне заједнице које живе на територији АП Војводине своје празнике утврђују и обележавају у складу са одредбама закона којим се уређује положај националних савета националних мањина и заштита права и слобода националних мањина. Празници националних мањина – националних заједница чији су језици у службеној употреби у раду органа АП Војводине, а који се овом покрајинском скупштинском одлуком утврђују и свечано обележавају су:

-20. август, празник Мађарске националне мањине – националне заједнице, дан када је краљ државотворац CB. Иштван проглашен за свеца;

-10. август, празник Словачке националне мањине – националне заједнице, дан када се одржавају Словачке народне свечаности;

-16. октобар, празник Хрватске националне мањине – националне заједнице, дан када је рођен бан Јелачић;

-1. децембар, празник Румунске националне мањине -националне заједнице, дан када је проглашено уједињење Румуније;

-17. јануар, празник Русинске националне мањине - националне заједнице, дан када је почело насељавање Русинских гркокатоличких породица на тадашњу пустару Велики Крстур.

Скупштина је размотрила Предлог споразума о сарадњи између Војводства Лубуш (Република Пољска) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија) и донела следеће закључке:

•Закључује се Споразум о сарадњи између Војводства Лубуш (Република Пољска) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија);

•Овлашћује се Игор Мировић, председник Покрајинске владе, да у име Аутономне покрајине Војводине, потпише Споразум о сарадњи између Војводства Лубуш (Република Пољска) и Аутономне покрајине Војводине (Република Србија). 

Sednica Skupštine AP VojvodineУ наставку седнице, Скупштина АП Војводине донела је Покрајинску скупштинску одлуку о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину. Ребалансом се покрајински буџет поставља на нивоу од 73,08 милијарди динара са висином дефицита од 6,4 милијарди динара, односно око 9,8 одсто укупних прихода. Кључна обележја овог ребаланса су повећање аграрног буџета и средстава за даља капитална улагања у водопривреду, затим улагања у објекте, опрему и планску документацију за квалитетније спровођење здравствене и социјалне заштите и успостављање нових институционалних механизама за деловање у области проналитетне политике и заштите културног наслеђа. Овим ребалансом се наставља тенденција раста обима буџета, односно за мање од две године, буџет је са 62 милијарди динара повећан за 11 милијарди динара, или за готово 20 одсто.

На седници су донете три покрајинске скупштинске одлуке у области пољопривреде и сродних делатности и то: Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години, Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, као и Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке o Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.

На седници је размотрен и усвојен Извештај о пословању Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2016. и 2017. годину. Донета је и Одлука о изменама Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.