18. 06. 2018.Информација са седница скупштинских одбора

Odbor za budžet i finansijeНови Сад, 18. јун - Одбор за буџет и финансије Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 19. седници, разматрао је и усвојио Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину. 

Предложени ребаланс је резултат реалних могућности да се актуелни буџет усклади на вишем нивоу, а истовремено и институционални механизам за успостављање обима финансирања јавних потреба у овој години за више од 2,6 милијарди динара. Ребалансом се покрајински буџет поставља на нивоу од 73,08 милијарди динара са висином дефицита од 6,4 милијарди динара, односно око 9,8 одсто укупних прихода. Кључна обележја овог ребаланса су повећање аграрног буџета и средстава за даља капитална улагања у водопривреду, затим улагања у објекте, опрему и планску документацију за квалитетније спровођење здравствене и социјалне заштите и успостављање нових институционалних механизама за деловање у области проналитетне политике и заштите културног наслеђа. Овим ребалансом се наставља тенденција раста обима буџета, односно за мање од две године, буџет је са 62 милијарди динара повећан за 11 милијарди динара, или за готово 20 одсто.

На седници су размотрени и прихваћени: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.

Одбор за прописе Скупштине Аутономне покрајине Војводине, на својој 19. седници, разматрао је са становишта усклађености са покрајинским Статутом и прописима: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години,Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину.

Odbor za poljoprivreduОдбор за пољопривреду Скупштине Аутономне покрајине Војводине на својој 20. седници размотрио је и усвојио: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама и допунама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години, Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину и Предлог покрајинске скупштинске одлуке о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину. Одбор предлаже Скупштини да размотри наведене предлоге и донесе покрајинске скупштинске одлуке.