14. 06. 2018.Održana sednica Odbora za evropske integracije i međuregionalnu saradnju

Novi Sad, 14. jun - Odbor za evropske integracije i međuregionalnu saradnju Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine održao je svoju 28. sednicu u aktuelnom sazivu. Odbor je razmatrao i prihvatio Predlog sporazuma o saradnji između Vojvodstva Lubuš (Republika Poljska) i Autonomne pokrajine Vojvodne (Republika Srbija) sa predlogom zaključaka. Odbor predlaže Skupštini da razmotri navedeni predlog i donese zaključke koje je predložila Pokrajinska vlada. 

Prilikom sastavljanja teksta predloženog međuregionalnog sporazuma o saradnji, Strane su imale u vidu ciljeve i principe Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Republike Poljske i Vlade Republike Srbije koji je potpisan 1. juna ove godine, kao i potpisani Sporazum o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke iz 2013. godine. Polazeći od navedenog i potvrđujući značaj međuregionalne saradnje, Strane očekuju da će takva saradnja omogućiti sveobuhvatnu razmenu primera dobre prakse i iskustava između regiona, kao i njihovu promociju, navedeno je između ostalog u obrazloženju predloženog sporazuma. 

Odbor je na sednici doneo Odluku o upućivanju delegacije Skupštine AP Vojvodine i odobravanju sredstava za službeni put u Odesu (Ukrajina) od 04. do 06. septembra ove godine. Delegacija će u Odesi učestvovati na Crnomorskom samitu koji organizuje Skupština evropskih regiona (AER), najveća mreža evropskih regija, čija je i AP Vojvodina aktivna članica.

Doneta je i Odluka o upućivanju delegacije Skupštine AP Vojvodine i odobravanju sredstava za službeni put u Strazbur ( Francuska) od 02. do 05. jula. Na poziv Evropskog parlamenta, delegacija će poslanike tog parlamenta upoznati sa kulturološlkim nasleđem vojvovođanskih Mađara u Srbiji i prisustvovaće istoimenoj izložbi koja će tim povodom biti upriličena u  Strazburu. 

 

Menţiune: actualităţile şi anunţul evenimentelor sunt în limba sârbă.