31. 05. 2018.Одржана 22. седница Скупштине Аутономне покрајине Војводине

Sednica Skupštine AP VojvodineНови Сад, 31. мај - Скупштина Аутономне покрајине Војводине, одржала је данас своју 22. седницу у актуелном сазиву. Скупштина је донела Покрајинску скупштинску одлуку о Завршном рачуну буџета Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину са извештајем о извршењу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину.

Укупно пројектован обим буџета за 2017. годину износио је 68,239 милијарди динара. У 2017. години, приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година, износила су 66,439 милијарди динара што је 97,36 посто од планираних прихода. Расходи и издаци буџета извршени су у износу од 60,568 милијарди динара што је 88,76 одсто од планираног износа, односно 91,16 посто од остварених 66,439 милијарди динара.

Sednica Skupštine AP VojvodineСкупштина АП Војводине је на данашњој седници донела Покрајинску скупштинску одлуку о изради просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине“. Просторним планом, стварају се услови за посебан режим заштите, организације, уређења и коришћења наведеног подручје посебне намене и изузетног значаја од близу 550 квадратних километара.

Sednica Skupštine AP VojvodineУ наставку седнице, размотрени су и усвојени: Извештај о раду Педагошког завода Војводине за период јануар - децембар 2017. године и Извештај о пословању Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину. Донета је и Одлука о именовању члана Савета Факултета техничких наука у Новом Саду, као и Одлука о измени Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика.